Een stiller gebouw met platdakisolatie

1 januari 1
Een stiller gebouw met platdakisolatie

Geluidsoverlast in een gebouw met een plat dak kan effectief worden aangepakt door het aanbrengen van steenwol isolatie op het dak. Dankzij de uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen voorkomt steenwol platdak isolatie dat sterke omgevingsgeluiden, bijvoorbeeld van vliegverkeer of neerslag, doordringen in de onderliggende ruimte.

Daarnaast zorgt steenwol dakisolatie voor geluiddemping in de ruimte zelf. Overlast van kantoorgeluiden – geroezemoes, installaties, machines – wordt daarmee ook sterk verminderd. Geluidsisolatie op het plat dak gaat zowel overlast door luchtgeluid als contactgeluid tegen.

Luchtgeluid

Luchtgeluid ontstaat doordat een geluidsbron, bijvoorbeeld een passerend vliegtuig, de lucht aan het trillen brengt. Wanneer het luchtgeluid tegen het dak ‘botst’, wordt ook het dak in trilling gebracht. Het dak geeft deze trillingen, en dus het geluid, door aan de onderliggende ruimte. Bij geluidsisolatie spelen de massa van het isolatiemateriaal en het vermogen om geluidstrilling te dempen een belangrijke rol. Producten met een hoge massa en goede geluiddempende eigenschappen, zoals ROCKWOOL dakisolatieplaten, zijn zeer effectief omdat ze minder snel door geluid in trilling raken en de trillingen absorberen.

Contactgeluid

Contactgeluid ontstaat wanneer twee objecten met elkaar in contact komen. Bij platte daken is een herkenbaar voorbeeld het geluid dat ontstaat als gevolg van regen of hagel op het dak. Zware neerslag die terecht komt op een niet of slecht geïsoleerd dak kan als zeer storend worden ervaren. ROCKWOOL platdakisolatie is bewezen effectief tegen contactgeluid.
(Bron: Peutz Rapport A 1568-3).

Geluidsoverlast en productiviteit

Geluidsoverlast kan een grote impact hebben op het welzijn en de productiviteit van mensen. Het kan onder meer leiden tot gehoorvermoeidheid, irritatie en verslechterde prestaties op het werk of op school. Uit onderzoek van de World en Dutch Green Building Council is gebleken dat afleiding door geluid prestaties met wel 66% kan doen afnemen (bron: Publicatie Health, Wellbeing and Productivity in offices). ROCKWOOL steenwol isolatie op het plat dak helpt niet alleen om lucht- en contactgeluid te verminderen, het zorgt ook voor geluiddemping in de onderliggende ruimte. Dankzij de open structuur biedt de steenwol een maximaal absorptieoppervlak voor geluidsgolven. Werknemers en leerlingen worden zo minder gehinderd door het aanwezige geluid en zullen de akoestiek in de ruimte als prettiger ervaren.

Een stiller kantoor

Het bedrijf Flynn in Canada bezat een opslagloods binnen een kilometer van de aanvliegroute van het internationale vliegveld in Toronto. Toen het bedrijf van deze loods een kantoorruimte wilde maken, stond het voor de uitdaging om de geluidsoverlast van het vliegverkeer sterk terug te dringen. Voorafgaand aan de upgrade werd eerst een geluidsmeting uitgevoerd door een akoestisch specialist. Vervolgens werd het volledige dak over de bestaande dakconstructie heen geïsoleerd met ROCKWOOL steenwol isolatie. De geluidsmeting na deze upgrade toonde aan dat de isolatie een zeer positief effect had op het akoestisch comfort in de kantoorruimte: er werd een geluidsreductie van 13 dB(A) geconstateerd – van 58 dB(A) naar 45 dB(A). Ter vergelijk: een vermindering van 10 dB wordt door het menselijk oor ervaren als een halvering van het geluidsniveau. Volgens de akoestisch specialist was deze reductie het directe gevolg van de aangebrachte dakisolatie. 

RockWorld imagery, products with life, airport, airplane, eagle view

Bekijk ook