FRONTROCK S

Fassaadil kasutatavaid FRONTROCK S kivivillaplaate kasutatakse avauste servade soojustamiseks krohvitavate välisseinte paigaldamisel. Lisaks võib neid kasutada ka seinte ning soklite soojustamiseks, krohvialuse pinnana.