hvac, header, application

Kõigis hoonetes, sealhulgas elumajades, haldus- ja avaliku sektori, haridus- või meditsiiniteenuseid osutatavates hoonetes, on HVAC seadmed ette nähtud elanike või külastajate heaolu ja ohutuse tagamiseks ning mugavate elu- ja viibimistingimuste loomiseks.

Tõhus soojusisolatsioon on lihtsalt hädavajalik erinevate süsteemide või nende osade nõuetekohase toimimise säilitamiseks, näiteks tagades ühtlase töötemperatuuri nii kütte- või soojaveetorustikes kui ka kliimaseadmete süsteemides. Seega on isolatsioon vajalik nii nende normaalse töö säilitamiseks kui ka energia soojuskadude vähendamiseks. Kuna need seadmed ja süsteemid tarbivad palju energiat, on vaja, et energiatõhusus oleks kõrge ja kaod oleksid minimaalsed. Lisaks sellele on oluline veel üks aspekt - seadmete tuleohutus.

Lugege lisateavet HVAC-süsteemide isolatsiooni ja selle kohta, kuidas ROCKWOOL lahendused võivad parandada teie hoone energia tarbimise tõhusust.

Sisukord

 1. Miks on HVAC-süsteemidele vajalik isoleerimine?
 2. Kasu süsteemide isoleerimisest
 3. Miks tasub valida ROCKWOOL lahendused?
 4. Projektid ROCKWOOL`iga
 5. Lahendused kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetele
 6. Jätkusuutlikkus ja energiatõhusus
 7. Tehniline abi
 8. Muude vaheseinte soojustamine

Miks on HVAC-süsteemidele vajalik isoleerimine?

HVAC-seadmete või -süsteemide nõuetekohane isolatsioon suurendab oluliselt nende töö efektiivsust, vähenevad süsinikdioksiidi heitkogused keskkonda ja tegevuskulud. See aitab säilitada minimaalsete energiakuludega ruumides stabiilse temperatuuri, luues mugava keskkonna töötajatele töökohal ja elanikele elukeskkonnas.

Pealegi võivad suurtesse hoonetesse paigaldatud ja pidevalt töötavad kütte- ja jahutussüsteemid olla ajal äärmiselt mürarikkad, seetõttu parandab nende korralik isoleerimine akustilist mugavust ja vähendab ümbritseva keskkonna mürataset.

Oluline on ka tuleohutuse aspekt. Ventilatsioonikanalid ja kliimaseadmete süsteemid paigaldatakse tervesse hoonesse ning kõik ruumid on ühendatud ühisesse süsteemi, nii et tulekahju korral on võimalik tule kiire levik süsteemidesse ja nende kaudu. Seetõttu võimaldab õigesti valitud ja vastutustundlikult paigaldatud tulekindlast kivivillast isolatsioon süsteeme kaitsta, vähendades tule leviku ohtu kogu hoones.

HVAC seadmete ja -süsteemide isolatsioonilahendusteks kasutatakse ROCKWOOL kivivillatooteid igat tüüpi hoonetes, nii uusehitistes kui ka renoveeritud majades. Isolatsiooni kasutamine võimaldab suurendada energiatõhusust ja saavutada kehtestatud tuleohutusnõuded.

Kivivillatoodete HVAC isolatsiooniks kasutamise peamised eelised:

 • Suurem energia tarbimise tõhusus
 • Heliisolatsioon
 • Kaitse tule eest

Kasu süsteemide isoleerimisest

Uuringud on näidanud, et kui soojustatakse isoleerimata soojusvarustus- ja küttetorustikud, siis võib säästa kuni 20 protsenti energiat. See vähendab oluliselt energia üldkulusid, vähendab tegevuskulusid ja kiirendab investeeringute tasuvust - tasuvusaeg on kolm aastat.

Paljudel juhtudel määravad keskkonnatingimused, nt õhutemperatuur ja niiskus, õige isolatsioonitüübi ja paksuse valiku, et tagada energia säästmine, vähendada soojuskadusid ja kindlustada süsteemi tõhus toimimine. Isolatsiooni optimaalse paksuse määramiseks on vaja teha HVAC-süsteemide arvutused, võttes arvesse seadme töö- ja soojuskandja temperatuuri, toru või õhukanali mõõtmeid, keskkonnatingimusi ja muid parameetreid.

ROCKWOOL pakub projekteerijatele ja teistele ehitusprotsessis osalejatele tehnilist abi õigete lahenduste valimisel, et tagada hoone süsteemide ohutus, tõhusus ja mugavus. Võtke meiega ühendust, et saada nõuandeid või konsultatsiooni Teid huvitavate küsimuste asjus.  

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver

Projektid ROCKWOOLiga

grand tower, frankfurt, new buliding, teclit, cold insulation, HVAC insulation, pipe insulation, firesafety, fireproof, germany, presse, press

Jätkusuutlikkus ja energiatõhusus

vertical garden a concept of sustainable building, eco building landscape climbing plants

Tehniline abi

 .

Error rendering content