Välisseinad ja katus on maja peamised konstruktsioonid, mis kaitsevad kõiki ja kõike, mis on maja sees.

Need mõlemad konstruktsioonielemendid on pindalalt suurimad, välismaailmaga piirnevad alad, seega on need kõige olulisemad hoonete energiatõhususe tagamisel ning minimaalsete kütte- ja jahutuskulude saavutamisel. Valesti isoleeritud konstruktsioonid kaotavad palju soojust.

Tänu ROCKWOOL kivivillale on soojustatud majad soojad ja hubased, arvestades kaasaegseid ehitustehnilisi nõudeid energiat ja keskkonda säästvad. Kivivilla valik seinte soojustamiseks annab ka täiendavaid eeliseid: see tagab ruumides akustika, mugavuse ja mikrokliima, samuti suurendab tuleohutust.

Rohkem teavet välisseinte soojustamise tähtsuse ja saadava kasu kohta:

Sisukord

 1. Miks on vaja välisseinu soojustada?
 2. Hoonete soojustamise eelised
 3. Miks tasub valida ROCKWOOL lahendused?
 4. Projektid ROCKWOOL`iga
 5. Lahendused välisseinte soojustamiseks
 6. Jätkusuutlikkus ja energiatõhusus
 7. Tehniline abi
 8. Muude vaheseinte soojustamine

Miks on vaja välisseinu soojustada?

Välisseinte nõuetekohane soojustamine ROCKWOOL kivivillaga võib oluliselt vähendada soojuskadusid, parandada hoone energiatõhusust, vähendada kütte- ja jahutuskulusid ning samuti vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Kaasaegses ehituses kasutatakse välisseinte soojustamiseks mitmesuguseid variante, alates traditsioonilistest karkasskonstruktsioonidest või krohvitud fassaadilahendustest kuni üha rohkem populaarsust koguvate ventileeritavate fassaadideni, millel võib kasutada erinevat viimistlust, näiteks ROCKPANEL paneele. Igal välisseinte variandil on oma eelised ja puudused. Kuid kõigil juhtudel tagab seinte soojustamine hoonete kõrge energiatõhususe, annab mugavuse, ohutuse ja vastavuse kehtivatele nõuetele.

Kivivilla peamised eelised:

 • Väiksemad soojuskaod
 • Väiksemad kütte- ja jahutusarved
 • Hoone parem kaitse (pikaajalisus ja tuleohutus)
 • Suurem mugavus hoones
 • Ruumide parem akustika
 • Toatemperatuur on püsivam
 • Ruumide parem mikrokliima
 • Väiksem hallituse ja seente tekkimise oht

Hoonete soojustamise eelised

Välisseinte soojustamiseks kasutatakse kõige sagedamini ventileeritavaid (õhuvahega isolatsiooni ja viimistluse vahel) ja krohvitud (dekoratiivkrohviga viimistletud) fassaadisüsteeme.

Soojustuse eelised, tasuvus ja kokkuhoid sõltuvad valitud soojustussüsteemi elementidest, isolatsiooni paksusest ja paigaldustööde kvaliteedist. Ehitus-tehniliste eeskirjade nõuete täitmine ja mugavus ruumides tagatakse ainult siis, kui valitakse sobivad lahendused. Alates käesolevast aastast peavad kõik projekteeritud hooned olema peaaegu energiat mittetarbivad, seetõttu on soojustusmaterjali paksus üks otsustavamaid tegureid. Lisaks tasub meeles pidada, et selliseid hooneid hakatakse kasutama palju aastaid, seega peavad soojustussüsteemid olema mitte ainult tõhusad, vaid ka pikaajalised.

ROCKWOOL pakub arhitektidele ja teistele ehitusprotsessis osalejatele tehnilist abi ja konsultatsioone kõige tõhusamate lahenduste valimisel. Lisaks leiate meie internetilehelt kalkulaatorid, mis hõlbustavad isolatsioonikihi paksuse valimist nii uusehitiste projekteerimisel kui ka renoveeritavate hoonete puhul.

Olemasolevate hoonete renoveerimine (kaasajastamine) fassaadide soojustamisega vähendab mitte ainult soojuskadusid ja küttearveid, vaid lisab ka hoonetele lisaväärtust.1 .

external wall, insultation, light-dry method, rockwool

Lahendused välisseinte soojustamiseks

Tehniline abi

 .