product label, label

Etiketi selgitus 1. Toote nimetus. 2. Toote kasutamine. 3. Toote kasutamise piktogramm. 4. Toimivusdeklaratsiooni otsinguleht. 5. Unikaalne tootenumber. 6. Toimivusdeklaratsiooni number. 7. Vastavusdeklaratsiooni number. 8. Tuletundlikkuse klass. 9. Toote markeering. 10. Valmistamiskuupäev ja partii number. 11. Mõõdud. 12. Deklareeritud soojusjuhtivustegur. 13. Soojustakistus. 14. CE märgistus. 15. Valmistuskoha aadress. 16. Muud deklareeritavad parameetrid.