product, floor, impact sound, footfall sound insulation, floorrock te, germany, job 4528

Kivivill on tõhus põranda soojus- ja heliisolatsioon

Tõhusate isolatsioonitoodete kasutamine mõjutab oluliselt hoone energiatarbimist ja tuleohutust. Kui peamine probleem, mida lahendab põranda soojustamine, on helitaseme vähendamine ja akustiline mugavus. ROCKWOOL isolatsiooni kasutamine põrandakonstruktsioonis parandab akustilist mugavust kogu ruumis, vähendab mürataset, kõrvalasuvate ruumide müra, vibratsiooni ja järelkaja.

On tõsi, et selleks, et piisavalt kaitsta erinevat tüüpi müra eest, on vaja kindlaks teha müra päritolu ja tüüp. Põrandate soojustamine kivivillaga on üks populaarsemaid müraisolatsioonilahendusi, kuid parima tulemuse tagamiseks tuleb tähelepanu pöörata ka konstruktsiooni eripäradele, töö kvaliteedile ning kasutatud materjalidele.

Sisukord

  1. Kivivill on tõhus soojus- ja heliisolatsioon
  2. Põrandate ja vahelagede isolatsioonilahendused
  3. Miks on vaja paigaldada põrandaisolatsiooni?
  4. Kuidas õigesti paigaldada põrandaisolatsiooni?
  5. Nõuded hoonete heliisolatsioonile
  6. Vahelagede tuleohutus

Lahendused põranda ja lae soojustamiseks

1/1

Heliisolatsioon

Elumajades ja avalikes kohtades on ülekaalus õhu-, löögi- ja struktuurimüra. Õhus leviva müra allikad on need, mis tekitavad müra õhulainete kaudu (nt inimeste hääled, majapidamises kasutatavad heli- või videoseadmed, muusikariistad, väljastpoolt tulev lärm jne). See levib läbi vaheseinte ja muul viisil kõrvalasuvatesse ruumidesse.

Löögimüra allikad on dünaamilised mõjud põrandale (sammud, mööbli liigutamine, esemete tahtmatu maha kukkumine). See müra levib otse läbi vaheseinte ja muul viisil kõrvalasuvatesse ruumidesse läbi külgnevate konstruktsioonide.

Heliallikad, mis puutuvad kokku hoone konstruktsioonidega, tekitavad struktuurilist müra (hüdraulilised löögid veevarustussüsteemis, liftid, seinte puurimine), mis võivad levida hoone konstruktsioonide kaudu väga pikki vahemaid.

Vaikuse tagamiseks kõrvalasuvate ruumide müra eest on üheks tõhusamaks viisiks põranda soojustamine kivivillaga.

Õhus leviva heli isoleerimine

Õhus leviva heli isoleerimise näitaja R'w (dB) iseloomustab hoone vaheseinte võimet neelata õhus levivat heli (ruumidest ruumidesse või väljast siseruumidesse). Mida suurem on R'w, seda vähem müra tungib läbi seina. "
"Löögiheli isoleerimine

Löögiheli isoleerimise näitaja iseloomustab vahelae omadust vähendada kõndimisel või vastu vahelage koputamisel tekkinud müra, nt allpool olevas ruumis. Normaliseeritud löögiheli isolatsiooni indeksi tähistus on L'n,w (dB). Mida väiksem on vahelae koefitsient L'n,w, seda paremini isoleerib see löögiheli.

Põranda soojustamine kivivillaga STEPROCK PLUS lahendab mitte ainult soojuse säilitamise probleemi, vaid ka ülemistest ruumidest levivate löökide heli.

Järelkaja

Kõvade ja siledate pindade üheks iseloomulikuks omaduseks on helilainete peegeldus, aga mitte nende summutamine neeldumise teel. Ruumis, mis on selliste materjalidega kaetud, müraallikas võimendub. Seda protsessi nimetatakse reverberatsiooniks (järelkõlaks).

Järelkõla aeg on aeg, mille jooksul helikiirguse peatamisel väheneb helirõhu tase 60 dB võrra. Järelkõla aeg sõltub sagedusest.

Põrandakütte paigaldamine alusele võib samuti vähendada järelkõla probleemi, kuna kivivillal on suurepärased akustilised omadused.

1/1

Kuidas paigaldada õigesti põrandate isolatsioon?

Läbi korrusevaheliste vahelagede konstruktsioonide leviva heli isoleerimiseks on väga tähtis vaheseina üldmass, paksus ning konstruktsiooni kihilisus. Samal ajal on löögiheli isoleerimine seotud ainult vahelagedega. Et suurendada vahelagede heliisolatsiooni, tuleb ehitada ujuvpõrandad.

Ujuvpõranda moodustavad järgmised põhilised konstruktsioonilised kihid:

  • pealmine kiht on põrandakatte viimane kiht, millel kõnnitakse (parkett, PVC, vaip, plaadid jms);
  • tasandav kiht: armeeritud betoonist või tsemendimördist kiht, mis kannab põrandapinna koormuse üle isolatsioonikihile;
  • isolatsioonikiht: löögiheli isoleerivad plaadid STEPROCK PLUS loovad heliisolatsiooni elastse kihi ja parendavad tõhusalt massiivsete vahelagede löögi- ja õhus leviva müra isolatsiooni;
  • ballasti-/ puistematerjalist täitekiht: see on ette nähtud vahelae ebatasasuste tasandamiseks ja samuti paigaldatakse sellesse kihti põrandasse ette nähtud torustikud või juhtmed. Lisaks muule suurendab see kiht ka vahelae kasulikku massi.

Samuti on tähtis kogu perimeetri ulatuses eraldada tasandav kiht kokkupuutest kõrvalasuvate seintega, millega vähendatakse heli üleandmist külgedele läbi kõrvalasuvate konstruktsioonide.

STEPROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse ujuvpõrandate heliisolatsioonikihiks, kuna neil on deklareeritud dünaamilise jäikuse väärtused ning need on optimaalse tiheduse ja survetugevusega, seetõttu lahendavad tõhusalt õhu- ja löögiheliisolatsiooni probleeme, tagades siseruumides akustilise mugavuse.

Tutvuge kuidas tuleb paigaldada ujuvpõrandad

Nõuded hoonete heliisolatsiooniks:

Eestis kasutatakse vaheseinte konstruktsioonide heliisolatsiooni kvaliteedi kirjeldamiseks A, B, C ja D heliklassi süsteemi (vastavalt EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest"). Elumajades ja avalikes kohtades on õhu-, löögi- ja struktuurimüra. Õhus leviva müra allikad on need, mis levitavad müra õhku (nt inimeste hääled, majapidamises kasutatavad heli- või videoseadmed, muusikariistad, väljastpoolt tulev lärm jne). See levib läbi vaheseinte ja muul viisil kõrvalasuvatesse ruumidesse.

Uutes, ehitatavates elumajades on kohustuslik täita C-heliklassi nõudeid. Renoveeritavate või kapitaalselt remonditavate hoonete puhul on kohustuslik kõige madalam, D-klassi kategooria. Kaitse kõrvalruumidest leviva müra eest tagatakse hoone vaheseinte konstruktsioonide õhus leviva heli isoleerimisega ning vahelagede löögiheli isoleerimisega, väljast leviva müra kaitse tagab hoone fassaadide (välisseinte konstruktsioonide) kaudu õhus leviva heli isoleerimine.

Books, desk, interior, work

Miks tasub valida ROCKWOOL lahendused?

Sõltuvalt keskkonnamõjudest, temperatuuride erinevusest, niiskusest jne on kõigil ehitusmaterjalidel ja -konstruktsioonidel omadus kokku tõmbuda või pikeneda. Kivivillal on stabiilsed mõõtmed, mis ei muutu kogu ekspluatatsiooniaja jooksul, olenemata temperatuurist ja niiskusest. Ning kuna kivivill on väga poorse struktuuriga, sest koosneb põimunud kiududest, millel on õhuvahed, neelab see hästi helilaineid, isoleerides tõhusalt õhus levivat ja vahelae kaudu edasiantavat löögiheli. Kasutades ujuvpõrandates isolatsioonikihina 20 või 30 mm paksuseid plaate STEPROCK PLUS, mis on paigaldatud liivast aluskihiga raudbetoonist monoliitsele vahelaele või õõnesplaatidest kokku pandud vahelaele, tagatakse elanikele vajalik akustiline mugavus, sest katsetega on kindlaks tehtud, et heliisolatsiooni näitaja väärtused on R'w = 60-67 dB ning L’n,w = 44-53 dB. Seega on STEPROCK PLUS plaatidest süttimiskindla heliisolatsiooni paigaldamine ujuvpõrandatesse kahtlemata väga kasulik otsus.

acoustic insulation, silence, soundproof

Vahelagede tuleohutus

Hoonete põrandad, eriti vahelaed korrusmajades, peavad vastama mitte ainult põhifunktsioonile ehk kandvale funktsioonile, aga ka vastama täiendavatele nõuetele – soojus- ja tulekahjuisolatsioonile. Soojusisolatsiooniomadused on olulised vahelagede puhul, mis piirduvad välise keskkonnaga, tuleohutuse nõuded aga kehtivad vahelagedele, mis eraldavad maa-aluseid garaaže või parklaid eluruumidest, so need vahelaed peavad olema vastupidavad ja tulekindlad. Näiteks, korruselumajade tulekambri vahelagede (mis täidavad tule eraldamise ja / või kaitsefunktsiooni) tulepüsivus peab olema vähemalt REI 180 ja konstruktsioonide ehitamiseks kasutatakse mitte vähem kui A2-s3, d2 tuleohutusklassiga ehitustooteid.

Matches, burned,