ROCKWOOL Grupi käitumiskoodeks

ROCKWOOL grupis oleme pühendunud käituma eetiliselt igal ajal, hoolimata sellest, mida parasjagu teeme. See on pühendumus üksteisele, klientidele ja ühiskonnale. Seda silmas pidades on põhimõtete komitee koostanud käitumiskoodeksi, mis suunab kompassina meid isiklikult ja organisatsioonina pikaajaliste ärieesmärkide saavutamiseks.

ROCKWOOL grupi käitumiskoodeks selgitab põhimõtte tähendust ja meie väärtusi. Meie jaoks tähendab see ausust ja tugevate moraalsete põhimõtete olemasolu. Põhimõttekindlus on kinnistunud ROCKWOOL grupi ajaloos ja on peamisi ROCKWOOL äritegevuse nurgakivisid. Ambitsioonikad ja pädevad töötajad, kes tegutsevad põhimõttekindlalt, on grupi liikumapanev jõud, mis toob kaasa pikaajalise äriedu.

ROCKWOOL grupi maksupoliitika

Peame kõigis maksuküsimustes kinni samadest väärtustest ja põhimõtetest, tagades, et meie peamine eesmärk oleks tavapärane grupi tegevus, ning kõigis riikides, kus tegutseme, järgime kõiki kohaldatavaid maksuseadusi, samuti rahvusvahelisi reegleid ja tavasid, sealhulgas OECD suuniseid.