Keldri- või garaažilae soojustamine

FRONTROCK L

Vertikaalselt orienteeritud kiuga fassaadiplaate FRONTROCK L kasutatakse soojustuskihina välisseinte soojustussüsteemides (ETICS), samuti krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.