A. Vastutav töötleja
A. Vastutav töötleja
B. Kontakt
C. Teave isikuandmete töötlemise kohta
D. Andmete edastamine ROCKWOOL Grupis
E. Andmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele
F. Turvalisus
G. Teie õigused andmesubjektina
H. Lingid teistele veebilehtedele
I. Muudatused käesolevas privaatsusavalduses

A. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja