Tinkamai parinktas renovacijos darbų eiliškumas, t.y. pirmiausia atitvarų šiltinimas, o vėliau šildymo katilo ar sistemos keitimas, leidžia ženkliai sumažinti šilumos pastato nuostolius, išlaidas šildymui bei išmetamų į aplinką teršalų kiekį.

Norite įsigyti ROCKWOOL akmens vatos gaminių?