Daugiau apie klimatą ir energiją

Ar žinojote, kad?

Mažesnis išgaunamų iškasenų suvartojimas taip pat teikia ypatingai svarbią aplinkosauginę naudą. Energijos taupymas yra neabejotinai būtinas, norint sumažinti oro užterštumą ir visuotinį atšilimą. 

Naujausi tyrimai, kuriuos atliko respektabilios konsultacinės bendrovės energijos klausimais, Ecofys, ekspertai, kurie taip pat konsultuoja ES Komisiją, išryškino būtinybę sukurti energijos politiką, kuri apimtų efektyvesnio jos vartojimo bei ekologinės pusiausvyros išlaikymo prioritetus.

  • Sulaikyti tiesioginius vartotojus nuo energijos švaistymo.
  • Gaminti energiją iš aplinką tausojančių ar atsinaujinančių išteklių.
  • Didinti energijos gamybos iš iškasenų kuro našumą.
RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman
Išnaudokite 7 akmens stiprybes, siekiant įveikti didžiausius pasaulio iššūkius, kartu su mumis.