product, floor, impact sound, footfall sound insulation, floorrock te, germany, job 4528

Akmens vata efektyvi grindų šilumos ir garso izoliacija

Efektyvių izoliacinių gaminių naudojimas turi didelę įtaką pastato energijos vartojimui ir priešgaisrinei saugai. Tačiau pagrindinė problema, kurią sprendžia grindų šiltinimas yra garso lygio mažinimas ir akustinis komfortas. Grindų konstrukcijoje panaudojus ROCKWOOL izoliaciją pagerėja akustinis komfortas visoje patalpoje, sumažėja sklindančio garso lygis, triukšmas iš gretimų patalpų, vibracija ir aidėjimas.

Tiesa, norint tinkamai apsisaugoti nuo įvairaus triukšmo yra būtina identifikuoti triukšmo kilmę ir tipą. Grindų šiltinimas vata yra vienas populiariausių triukšmo izoliavimo sprendimų, tačiau siekiant užtikrinti geriausią rezultatą, reikia atkreipti ir į konstrukcijos ypatumus, darbo kokybę bei naudojamas medžiagas.

Turinys

  1. Akmens vata efektyvi grindų šilumos ir garso izoliacija
  2. Sprendimai grindų ir perdangų izoliacijai
  3. Kodėl reikia įrengti grindų izoliaciją?
  4. Kaip teisingai įrengti grindų izoliaciją?
  5. Reikalavimai pastatų garso izoliacijai
  6. Perdangų gaisrinė sauga

Sprendimai grindų ir perdangų izoliacijai

1/1

Kodėl reikia įrengti grindų izoliaciją?

Grindų konstrukcijos būna įvairios, todėl ir šiltinimo sprendimai gali būti skirtingi atsižvelgiant į grindų konstrukcijos įrengimą. Šiltinimo sluoksniai gali būti įrengiami ant grunto arba ant tarpaukštinių perdangų. Pagrindinė grindų ant grunto šiltinimo paskirtis sumažinti šilumos nuostolius per grindis bei užtikrinti komfortišką grindų paviršiaus temperatūrą. Tuo tarpu tarpaukštinėms perdangoms yra keliami tam tikri reikalavimai garso izoliacijai. Apsauga nuo gretimose patalpose skleidžiamo triukšmo užtikrinama pastato vidinių atitvarinių konstrukcijų ore sklindančio garso bei perdangų smūgio garso rodiklių normavimu. Siekiant užtikrinti veiksmingą tarpaukštinių perdangų garso izoliacinę gebą, leidžiančią izoliuoti oru sklindančius garsus (pavyzdžiui, pokalbių, muzikos), o taip pat veiksmingą apsaugą nuo smūginių garsų (pavyzdžiui, žingsnių ar krentančių daiktų) yra būtina taikyti efektyvius garso izoliacinius sprendimus.

Sužinokite daugiau apie garso izoliavimą

1/1

Kas yra grindų garso izoliacija?

Norint apriboti garsų sklidimą tarpaukštinėse perdangose, įvairios paskirties pastatuose būtina grindų sluoksniuose, klojamuose ant perdangų tarp aukštų, naudoti tinkamą garsą izoliuojančią medžiagą. Grindų garso izoliacija su akmens vata yra veiksminga, nes izoliuoja orinį ir smūginį triukšmą, neleisdama jam sklisti iš vienų patalpų į kitas. Siekiant gerų tarpaukštinių perdangų garso izoliacinių rodiklių dažniausiai įrengiamos plūdriosios (“plaukiojančios”) grindys. Tokioje grindų konstrukcijoje kaip efektyvus garsą izoliuojantis sluoksnis yra naudojamos smūgio garso izoliacinės plokštės STEPROCK PLUS. Akmens vata geba sugerti garsą ir aidą, taip pat slopina vibracijas. Tai padeda užtikrinti gerą patalpų akustinį komfortą.

Sužinokite daugiau: perdangos šiltinimas

Kaip teisingai įrengti grindų izoliaciją?

Per tarpaukštinės perdangos konstrukcijas sklindančiam garsui izoliuoti labai svarbi bendra atitvaros masė, storis bei konstrukcijos sluoksniuotumas. Tuo tarpu smūgio garso izoliavimas yra siejamas tik su perdangomis. Siekiant padidinti perdangų garso izoliaciją reikia įrengti „plūdriąsias“ grindis.

„Plūdriąsias“ grindis sudaro šie pagrindiniai konstrukciniai sluoksniai:

  • viršutinis sluoksnis - tai galutinis grindų dangos sluoksnis, ant kurio vaikštoma (parketas, PVC, kilimas, plytelės ir pan.);
  • išlyginamasis sluoksnis: armuotas betono ar cementinio skiedinio sluoksnis - perduoda grindų paviršiaus apkrovą izoliaciniam sluoksniui;
  • izoliacinis sluoksnis: smūgio garso izoliacinės plokštės STEPROCK PLUS sukuria tamprų garso izoliacijos sluoksnį ir veiksmingai pagerina masyvių perdangų smūgio ir orinio garso izoliaciją
  • balastinis/biraus užpildo sluoksnis: jis skirtas išlyginti perdangos nelygumus, taip pat jame klojami grindyse numatyti vamzdynai ar laidai. Be to, šis sluoksnis padidina ir perdangos naudingąją masę.

Taip pat svarbu visu perimetru atskirti išlyginamąjį sluoksnį nuo sąlyčio su gretimomis sienomis, mažinant šoninį garso perdavimą per gretutines konstrukcijas.

Akmens vatos plokštės STEPROCK PLUS naudojamos garso izoliaciniam sluoksniui plūdriosiose grindyse, nes turi deklaruojamas dinaminio standžio vertes bei yra optimalaus tankio ir pasižymi atsparumu gniuždymui, todėl efektyviai sprendžia orinio ir smūgio garso izoliacijos problemas užtikrinant akustinį komfortą patalpose.

Sužinokite kaip įrengti „plūdriąsias“ grindis

Reikalavimai pastatų garso izoliacijai:

Lietuvoje atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo kokybei aprašyti naudojama penkių A, B, C, D ir E garso klasių sistema (pagal STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"). Gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose būna oro, smūgio ir struktūrinis triukšmas. Ore sklindančio triukšmo šaltiniai, yra tie, kurie triukšmą skleidžia į orą (pvz. žmonių balsai, buitinė garso, vaizdo technika, muzikos instrumentai, išorinis triukšmas ir t.t.). Jis sklinda per atitvaras ir aplinkiniais keliais į gretimas patalpas.

Naujai statomiems gyvenamiesiems pastatams privalomi C garso klasės reikalavimai. Rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems pastatams privaloma žemiausia E klasės kategorija. Apsauga nuo gretimose patalpose skleidžiamo triukšmo užtikrinama pastato vidinių atitvarinių konstrukcijų ore sklindančio garso izoliavimu bei perdangų smūgio garso izoliavimu, o apsaugą nuo išorėje skleidžiamo triukšmo užtikrina pastato fasadų (išorinių atitvarinių konstrukcijų) ore sklindančio garso izoliavimas.

Books, desk, interior, work

Kodėl verta rinktis ROCKWOOL sprendimus?

Visos statybinės medžiagos ir konstrukcijos, priklausomai nuo aplinkos poveikio, temperatūrų skirtumo, drėgmės ir pan., turi savybę susitraukti ar pailgėti. Akmens vata pasižymi stabiliais matmenimis, kurie nekinta per visą eksploatacijos laiką, nepriklausomai nuo temperatūros bei drėgmės. O būdama labai akytos struktūros, nes akmens vatą sudaro persipynęs pluoštas su oro tarpais, ji gerai sugeria garso bangas, efektyviai izoliuoja oru sklindantį ir perdangomis perduodamą smūgio garsą. Panaudojus 20 arba 30 mm storio plokštes STEPROCK PLUS kaip garso izoliacinį sluoksnį plūdriosiose grindyse, įrengtose su smėlio pasluoksniu supiltu ant gelžbetoninės monolitinės perdangos arba perdangos iš surenkamų kiaurymėtų plokščių gyventojams bus užtikrinamas reikiamas akustinis komfortas, nes bandymais nustatyta, kad garso izoliavimo rodiklio vertės siekia R'w = 60-67 dB bei L’n,w = 44-53 dB. Tad nedegios garso izoliacijos iš STEPROCK PLUS plokščių įrengimas plūdriosiose grindyse yra, be abejo, naudingiausias sprendimas.

acoustic insulation, silence, soundproof

Perdangų gaisrinė sauga

Pastatų grindys, o ypač perdangos daugiaaukščiuose pastatuose turi atlikti ne tik pagrindinę savo funkciją – laikomąją, bet ir atitikti keletą papildomų reikalavimų: šilumos ir priešgaisrinės izoliacijos. Šiluminės izoliacinės savybės svarbios perdangoms besiribojančioms su išore, o priešgaisriniai reikalavimai keliami perdangoms, skiriančioms požeminius garažus ar parkavimo aikšteles nuo gyvenamųjų aukštų, t.y. tokios perdangos turi būti atsparios ir ugnies poveikiui. Pavyzdžiui gyvenamųjų daugiabučių pastatų gaisrinio skyriaus perdangos (turinčios ugnies atskyrimo ir/ar apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip REI 180, o konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktai.

Matches, burned,