ROCKWOOL Grupės elgesio kodeksas

„ROCKWOOL“ grupėje esame įsipareigoję elgtis etiškai visada, ką bedarytume. Tai įsipareigojimas vienas kitam, mūsų klientams ir visuomenei. Atsižvelgdamas į tai, Principingumo komitetas parengė Elgesio kodeksą, kuriuo, tarsi kompasu, vadovaujamės asmeniškai ir kaip organizacija, siekdami ilgalaikių verslo tikslų.

„ROCKWOOL“ grupės elgesio kodekse paaiškinama „principingumo“ prasmė ir mūsų vertybės. Mums principingumas reiškia būti sąžiningam ir turėti tvirtus moralės principus. Principingumas yra įtvirtintas ROCKWOOL grupės istorijoje ir yra kertinis ROCKWOOL verslo vykdymo būdas. Ambicingi, kompetentingi darbuotojai, kurie elgiasi principingai, yra grupės varomoji jėga, leidžianti pasiekti ilgalaikę verslo sėkmę.

ROCKWOOL grupės mokesčių politika

Visais mokesčių klausimais mes vadovaujamės tokiomis pačiomis vertybėmis ir principingumu, užtikrindami, kad mūsų pagrindinis tikslas būtų įprasta grupės veikla, ir visose šalyse, kuriose vykdome verslą, laikomės visų atitinkamų mokesčių įstatymų, taip pat tarptautinių taisyklių ir praktikos, įskaitant EBPO gaires.