Tuulettuva julkisivu on rakenne, jossa seinärakenteen ja julkisivuverhoilun väliin jätetään tuuletusrako, jotta mahdollinen kosteus pääsee poistumaan rakenteesta. 
 
Tuulettuva julkisivu on kiinnitetty "takkina" seinärakenteen ulkopuolelle, joten se ei ole osa staattista järjestelmää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että eristyksessä mahdolliset kylmäsillat on minimoitu tehokkaasti, mikä varmistaa hyvin eristetyn ja energiatehokkaan rakennuksen ja suojaa rakennusta epäsuotuisilta sääolosuhteilta.
 
Lämpöetujen lisäksi palamattomasta kivivillasta valmistetut eristetyt julkisivuratkaisumme tarjoavat poikkeuksellisen edun rakennuksen palosuojauksessa. Kivivilla on markkinoiden tulenkestävin eristemateriaali.
 
Tuulettuvien julkisivujen eristysratkaisujamme voidaan käyttää sekä raskaissa että kevyissä ulkoseinissä kaikenlaisissa rakennustöissä, sekä peruskorjauksissa että uudisrakentamisessa. Lisäksi ne antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille täyden vapauden julkisivuverhouksen valinnassa.
 

3 ainutlaatuista järjestelmää tuulettuville julkisivuille

Tuulettuvan julkisivurakenteen edut

Koska julkisivu on yleensä rakennuksen suurin pinta-ala, on tärkeää ottaa huomioon sisätilojen ja ulkoympäristön välinen suhde - lisäksi tuulettuvaa julkisivua voidaan pitää "sadetakkina", joka suojaa rakennusta epäsuotuisilta sääolosuhteilta samalla luoden terveellisen sisäilmaston.
 
Lämpötilan kannalta tuulettuva julkisivurakenne luo vakaan ympäristön ulkoseinälle, mikä tarjoaa hyvän sisäilmaston ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Tuulettuva julkisivu auttaa niin sanotusti pitämään kannen energiankulutuksessa varmistamalla tasaisen suorituskyvyn ympäri vuoden ja minimoimalla jäähdytyksen tai lämmityksen tarpeen rakennuksessa ulkona olevasta säästä riippumatta.
 
Tuulettuvan julkisivun edut ovat myös toiminnan ja estetiikan kysymyksiä, sillä ROCKWOOLin tuulettuvien julkisivujen järjestelmäratkaisut mahdollistavat lisäksi energia- ja palosuojavaatimusten täyttämien sekä julkisivuverhouksen valinnanvapauden.

Laskentaohjelmat

ROCKWOOL Redair -järjestelmät takaavat energiatehokkaan rakennuksen pienemmillä jäähdytys- ja lämmityskustannuksilla. Redair-tuoteperheen järjestelmien asennus on kustannustehokasta ja säästää aikaa työmaalla.
 
Redair-laskentaohjelman avulla voidaan kartoittaa järjestelmän soveltuvuutta kohteeseenLaskentaohjelman tulokset sisältävät luettelon tarvittavista materiaaleista, ohjeita järjestelmän asentamiseen ja kuormituslaskelmat.
 
 
 
house, calculator, funds, state subsidy, germany