EPD:n ABC…ja D

EPD on lyhyt esitys niin sanotun elinkaarianalyysin (LCA) tuloksista. Lähtökohtana on, että tuote käy läpi eri vaiheita, joista jokainen vaikuttaa ympäristöön. Raaka-aineiden kehittämisestä ja tuotteiden valmistuksesta asennukseen ja käyttöön, käyttöikään ja siihen, kuinka tuotteesta joko tulee jätettä tai se voidaan sisällyttää uusiin prosesseihin suoraan tai kierrätyksen muodossa. Vaiheet on jaettu A-D:hen ja ne voidaan havainnollistaa alla olevasti.

20220531 RW-NC ILLUS 01

 

Tuotteen arvioinnissa tulee aina ottaa huomioon vaiheet A-D, jotta saadaan oikea kuva tuotteen kokonaisympäristövaikutuksesta. Joillakin tuotteilla on merkittävä ympäristövaikutus, joka selviää vasta viimeisessä vaiheessa. Tästä syystä kaikki vaiheet tulee sisällyttää laskelmiin tuotevalintaa tehtäessä.

Vuonna 2020 myydyt rakennuseristetuotteemme säästävät elinkaarensa aikana 100-kertaisesti tuotannon vaatiman hiilidioksidi- ja energiamäärän. Näin ollen vaiheet B, C ja D vaikuttavat merkittävästi tuotteen kokonaisympäristövaikutukseen.Näin EPD:tä käytetään rakennustuotteissa

Tuotteen EPD antaa vain kuvan kyseisen tuotteen ympäristövaikutuksista. Siksi koko rakenteesta tulee aina tehdä konkreettinen arvio, jossa huomioidaan esimerkiksi laatu ja kestävyys ajan kuluessa. Tämän perusteella on mahdollista päättää, mikä tuote lopulta on sopivin. Myös tekniset ominaisuudet, perustukset, kantava rakenne ja materiaalinkäytön määrä vaikuttavat tähän lopputulemaan. Toisin sanoen ei ole olemassa universaaleja vastauksia siihen, mikä tuote on paras valinta, koska kestävin ratkaisu on se, joka pystyy yhdistämään toiminnalliset vaatimukset vähäiseen ympäristövaikutukseen.

FAQ

Mikä on EPD?
Mitä LCA tarkoittaa ja mikä se on?
Mitä eroa on EPD:llä ja LCA:lla?
Mitä Cradle to Gate ja Cradle to Grave tarkoittavat?
Mitä GWP tarkoittaa ja mikä se on?
Mikä on CO2equ?
Mistä löydän ROCKWOOL Finland Oy:n EPD:t?