Tärkein työkalu tuotteen ympäristövaikutusten raportoinnissa on ns. EPD eli ympäristöseloste, joka on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration. EPD:n perustana on elinkaarianalyysi (Life cycle assessment, LCA), jossa rakennusmateriaalin ympäristöominaisuudet kartoitetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jotta ympäristöselosteen tiedot ovat uskottavia ja vertailukelpoisia, EPD on muodostettava kansainvälisten standardien mukaisesti, mikä sisältää EPD:n tarkistamisen riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Tätä olemme työstäneet siitä lähtien, kun ROCKWOOL siirtyi uusiutuviin polttoaineisiin vuodenvaihteessa 2020/2021.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen


Yli vuoden työstämisen, tarkastusten ja arvioinnin jälkeen maaliskuussa 2022 ROCKWOOL pystyi osoittamaan, että tuotteidemme ilmastojalanjälki on todennetusti huomattavasti pienentynyt. Tarkemmin sanottuna kyseisten tuotteiden GWP-arvo ympäristöselosteissa on nyt keskimäärin kolmasosa vuoden 2019 tasosta. GWP on lyhenne sanoista Global Warming Potential ja se on EPD:n parametri, joka kuvaa tuotteen ympäristövaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen kautta ja siten arvoa, jolla on suurin vaikutus tuotteen EPD:hen.

20220607 RW-NC ILLUS 01

 

Lähde: Flexibatts 36 EPD (2022), Stone Wool Thermal Insulation for buildings EPD (2017)

 

Parannuksen taustalla on vihreä muutos

ROCKWOOL on kymmenen vuoden ajan investoinut voimakkaasti ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kivivillan tuotanto on energiaintensiivistä, sillä osana prosessia kivi sulatetaan noin 1500 asteen lämpötiloissa. Kolmen neljästä pohjoismaisesta ROCKWOOL-tehtaasta siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin oli näin ollen tärkeä signaali markkinoille, että myös raskas teollisuus voi siirtyä uusiutuvaan energiaan.

 

Markkinoiden korkeat kestävyysvaatimukset keskiössä

Toisin sanoen tuotteiden ilmastojalanjäljen suuri parannus ei johdu eristetuotteiden koostumuksen muutoksesta, vaan uusiutuviin polttoaineisiin siirtymisestä. Yhdessä käynnissä olevien energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa siirtymä on vähentänyt pohjoismaisten tehtaiden hiilidioksidipäästöjä yli 70 % (vertailuvudesta 1990). Olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme samaa korkeaa laatua, mutta huomattavasti pienemmällä ilmastojalanjäljellä sekä huomattavasti pienemmillä, todennetuilla EPD-arvoilla. Toivomme, että tämä hyödyttää toimijoita, joiden ympäristötavoitteet ja -vaatimukset ovat korkeat.Lataa EPD:t

documents