RockLap H&V Pipe Section

Rakennuksen tekniset asennukset koostuvat sekä kuumista että kylmistä putkiasennuksista. Kuumaputkiasennuksia käytetään tyypillisesti tilojen lämmitykseen ja käyttövesiin, ja kylmäputkiasennuksia mukavuusjäähdytykseen, teollisuusjäähdytykseen ja käyttövesiin.

Energiatehokkuuden optimoimiseksi sekä lämpöhäviön ja kondensoitumisen estämiseksi tarvitaan tehokas putkieristys. Kun putkilinjat on asianmukaisesti eristetty, lämpöhäviöt minimoidaan, rakennus suojataan kondensaatiovaurioilta ja haluttu väliaineen lämpötila saadaan ylläpidettyä.

Putket edellyttävät erilaista suorituskykyä veden pitämiseksi kuumana tai kylmänä:

Lämmin vesi - eristys estää lämpöhäviöt ja säästää energiaa, kun vesi liikkuu kattilan tai keskuslämmitysyksiköiden lämmitysjärjestelmän välillä.


Kylmä vesi - eristys pitää lämpötilan matalana ja voi suojautua kondensoitumiselta, joka voi aiheuttaa korroosiota tai vahingoittaa ympäröivää rakennetta.

Millaisia putkia aiot eristää?

Miksi putkistojen eristäminen on tärkeää?

Tehokas lämmöneristys on avainasemassa energiatehokkuuden optimoimisessa ja lämpöhäviön minimoimisessa. Putkien oikeaoppinen eristäminen on olennainen osa lämpöhäviön minimointia, energiatehokkuuden optimointia ja erinomaisen sisäilmaston luomista. Oikeaoppinen eristämineen suojaa rakenteita kondenssilta ja parantaa niiden paloturvallisuutta.

Rakennusten lämmitys ja jäähdytys kuluttavat noin puolet rakennuksen energiankulutuksesta. Tarvittavan energian määrää vähentämällä voidaan pienentää sekä toimintakustannuksia että hiilidioksidipäästöjä monissa suurissa rakennuksissa, kuten lentokentillä, kerrostaloissa, varastoissa ja kouluissa.

LVI-putkien eristys parantaa lämmitys- ja jäähdytysyksiköiden käyttötehokkuutta pitämällä lämpötilat mukavina ja vakaina pienellä energiankulutuksella.

Kivivillaeristyksemme palamattomuus ja sen antama suoja mahdollisen palon leviämistä vastaan ovat myös tärkeitä - etenkin kuumille putkille - sillä metalliputkistot voivat toimia lämmönjohtimina, mikä voi johtaa palon leviämiseen muihin osastoihin.

Akustinen absorptio rajoittaa myös LVI-putkistojen ja palveluiden kautta tapahtuvan melunsiirron vaikutusta rakennuksen asukkaisiin, minimoiden päivittäiset häiriöt ja luoden mukavan työ- ja elinympäristön.

Laskentaohjelma apunasi

Teknisten järjestelmien eristäminen voi vähentää merkittävästi käyttökustannuksia ja energiankulutusta.

Käytä ROCKTEC laskentaohjelmaa laskeaksesi U-arvot ja eristyspaksuuden tekniselle eristykselle. Lisäksi ohjelma ehdottaa ratkaisulle ihanteellisia ROCKWOOL-tuotteita.

house, calculator, funds, state subsidy, germany