AKCIJOS „LAIMINGA UŽKLAUSA“ Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  • Akcijos „LAIMINGA UŽKLAUSA“ (toliau - Akcija) organizatorė yra ROCKWOOL UAB, buveinės adresas A. Goštauto g. 40B LT-01112 Vilnius, įmonės kodas 111659362, PVM mokėtojo kodas LT116593610 (toliau – Organizatorius ir/arba ROCKWOOL).
  • Akcijos tikslas – padovanoti vienam burtų keliu išrinktam Akcijos dalyviui SUPERROCK PREMIUM gaminių.
  • Akcija vyksta nuo 2021-05-01 iki 2021-06-14, Akcijoje gali dalyvauti bet kokie 18 m. amžiaus sulaukę (toliau – Dalyviai) pateikę užklausą pasiūlymui gauti per Organizatoriaus sukurtą komercinio pasiūlymo sistemą. Akcija vykdoma išimtinai tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
contest, win, sweepstake, prize, lotery