Keičiasi pastatų energinio naudingumo reikalavimai Lietuvoje

23 January 2019

Lietuvoje nuo 2019 vasario 1 d. keičiasi energinio naudingumo reikalavimai naujiems pastatams.

Energinio naudingumo reikalavimai

Aktualūs pokyčiai nuo vasario 1 d.

Nuo 2019 m. vasario 1 d. keičiasi pastatų energinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems pastatams.

Žemiau pateikiame pagrindinius, su mūsų veikla susijusius pakeitimus, turinčius įtaką pastato energinio efektyvumo rodikliams:

  1. Pasikeitė atitvarų šilumos perdavimo koeficientų (U) norminės vertės. (žr. lentelę)
Energinio naudingumo klasė Pastatų atitvarų U-vertės (W/m2K)
Stogai Sienos Grindys
GP VP PP GP VP PP GP VP PP
C 0,16 0,20 0,25 0,20 0,25 0,30 0,25 0,30 0,40
B 0,15 0,18 0,22 0,18 0,22 0,26 0,22 0,24 0,33
A

0,14

0,15

0,19

0,15

0,18

0,22

0,16

0,18

0,25

A+

0,12

0,13

0,17

0,13

0,15

0,19

0,14

0,16

0,21

A++

0,10

0,11

0,15

0,11

0,12

0,17

0,12

0,14

0,18

*GP - gyvenamasis pastatas, VP - visuomeninis pastatas, PP - pramoninis pastatas

Trumpai:

- sumažėjo reikalavimai atitvarų U vertėms visoms pastatų atitvarų ir paskirties grupėms, kurių energinio naudingumo klasės nuo A iki A++;

- pateiktos naujos U vertės B energinės naudingumo klasės pastatams.

     2. Atsirado reikalavimas matuoti C ir B klasės pastatų sandarumą, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;

     3. Pakoreguotos B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti;

      4. Pakeista termoizoliacinių statybos produktų projektinės deklaruojamosios šilumos koeficiento vertės apskaičiavimo metodika – nebevertinama šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio;

      5. Pataisytos ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficiento lentelinės vertės, kurios naudojamos jei neatliekami ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimai.

Daugiau informacijos apie pokyčius galite rasti ČIA