Water management

Orașele care economisesc apă

Schimbările climatice și urbanizarea fac esențială o mai bună gestionare a apei.

RockWorld imagery, The big picture, city, water, urban