Renovează azi, pentru a remodela ziua de mâine.

Acțiunile noastre asupra clădirilor existente determină moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare. Având în vedere diminuarea aprovizionării cu energie și efectele tot mai evidente ale schimbărilor climatice, nu este suficient să se stabilească standarde mai înalte pentru clădirile noi.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA), izolarea este cea mai eficientă metodă de atenuare a schimbărilor climatice, deoarece poate contribui la economii de energie de peste 80%. 

Renovarea cu izolația din vată minerală ROCKWOOL aduce și mai multe avantaje: rezistență la foc mai mare, izolare fonică, rezistență la umezeală, este mai durabilă și complet reciclabilă. Izolația ROCKWOOL este modalitatea durabilă de a avea un impact asupra provocărilor legate de schimbările climatice, urbanizare, îmbunătățirea sănătății oamenilor și a calității vieții și lipsa resurselor. Pentru a remodela ziua de mâine, renovați astăzi cu izolațiile din vată bazaltică ROCKWOOL.

New York city street

12 ani pentru a limita încălzirea globală

Conform raportului IPCC, este necesară o reducere drastică a emisiilor în clădiri pentru a limita creșterea temperaturii cu 1,5 ° C comparativ cu scenariul de 2 ° C. Sectorul construcțiilor, caracterizat printr-o infrastructură de viață foarte lungă, necesită acțiuni imediate pentru a evita clădirile cu consum energetic ridicat de carbon. Aceste măsuri includ toate construcțiile noi din Asia și renovările din Europa. (Raport IPCC, 2018, p.65)

Ce putem face cu clădirile de astăzi pentru a avea un impact mai bun asupra mediului înconjurător și financiar de mâine? Grupul ROCKWOOL poate ajuta la implementarea celor mai avansate tehnologii de renovare pentru a reduce emisiile de CO2. Necesitatea renovării nu a fost niciodată mai urgentă, deoarece clădirile reprezintă 30% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

city, buildings, skyscraper, trees, office building