Politică de confidențialitate

ROCKWOOL România SRL (“ROCKWOOL”) se angajează să vă protejeze intimitatea în mediul online.

Din acest motiv, ROCKWOOL a implementat un set de reguli corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR-uri), introducând un standard global al cerințelor de protecție a datelor care trebuie respectate de toate entitățile ROCKWOOL.

Dacă furnizați către ROCKWOOL date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.rockwoolgroup.com ("site-ul"), ROCKWOOL le va trata în deplină conformitate cu regulile stabilite în BCR-uri și în legislația națională privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptată de ROCKWOOL International A/S în următoarea declarație de confidențialitate.

1. Principii generale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferă un cadru pentru a se asigura că aceste date sunt tratate în mod corespunzător. ROCKWOOL se va asigura în permanență că datele personale:

 • Sunt procesate corect, legal și transparent
 • Sunt adecvate, pertinente și nu sunt excesive
 • Sunt precise și actualizate - datele cu caracter personal inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau șterse sau prelucrarea ulterioară va fi suspendată
 • Nu sunt păstrate mai mult decât este necesar
 • Sunt prelucrate doar pentru un scop specific, explicit și legitim și numai în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate
 • Sunt protejate

2. Tipuri de date cu caracter personal

Vom colecta și procesa datele dvs. cu caracter personal în mai multe moduri atunci când interacționați cu noi prin diverse canale, inclusiv site-ul nostru, de exemplu site-ul de joburi ROCKWOOL.

Unele date cu caracter personal sunt necesare în vederea prelucrării pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat, unele le-ați ales să le furnizați în mod voluntar. Vă vom informa întotdeauna în legătură cu datele cu caracter personal care sunt necesare (de exemplu, prin utilizarea unui asterix (*)) și cu consecințele care apar în cazul în care respectivele date nu sunt furnizate, ca de exemplu, noi nu vom putea răspunde (în totalitate) solicitării dumneavoastră.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm pot fi, în general, împărțite în următoarele categorii:

 • Informații de contact, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, titulatura, locul de muncă etc.
 • Informațiile pe care le furnizați atunci când ne contactați prin intermediul formularelor de contact online
 • Informații despre profil în cazul în care vă creați un profil sau un cont pe site-ul nostru, inclusiv numele de utilizator și parola criptată
 • Informațiile utilizatorului, de exemplu datele tehnice privind utilizarea și vizualizarea, inclusiv adresele IP atunci când vizitați site-urile sau aplicațiile noastre, inclusiv site-urile terțelor părți (a se vedea și clauza 5 de mai jos)

Pentru recrutare prin intermediul site-ului de joburi ROCKWOOL vom continua prelucrarea de

Date privind abilitățile, parcursul educațional și experiența de lucru

Rezultate ale evaluării, ale evaluărilor efectuate ca parte a procesului de recrutare

Date privind vârsta și sexul

Pe parcursul etapelor inițiale de recrutare, nu colectăm și nu prelucrăm categorii speciale de date, cum ar fi rasa sau originea etnică, opinia politică, convingerile religioase sau filosofice, afilierea la organizații sindicale, datele genetice/biometrice, orientarea sexuală și/sau date privind starea de sănătate. Cu toate acestea, va trebui să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal sau caziere judiciare într-o etapă ulterioară a procesului de recrutare, dacă reglementările locale privind ocuparea forței de muncă impun acest lucru.

3. Scopurile noastre privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

 Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pentru a urmări un scop legitim și, în general, le vom prelucra doar dacă:

 • V-ați dat acordul pentru o astfel de prelucrare; sau
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract; sau
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși; sau
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, iar o astfel de prelucrare nu este considerată a fi dăunătoare pentru dvs., cum este cazul intereselor noastre privind dezvoltarea, evaluarea, comercializarea și vânzarea produselor și serviciilor noastre, dezvoltarea și menținerea relațiilor de afaceri cu clienții, furnizorii și alte relații de afaceri, de exemplu prin segmentarea și analiza clienților și pregătirea statisticilor.

Noi prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă facilita utilizarea site-ului web, a serviciilor și produselor noastre.
 • Pentru a vă contacta ca parte a relației obișnuite cu clienții.
 • Pentru a vă trimite buletine de știri sau alte materiale de marketing, inclusiv sondaje dacă ați solicitat acest lucru.
 • Pentru a oferi servicii și asistență generală pentru clienți.
 • Pentru a obține informații despre clienți și despre modul în care sunt utilizate diferitele noastre servicii, inclusiv site-uri web și aplicații, precum și în vederea evaluării și îmbunătățirii acestora.
 • Pentru a personaliza conținutul și căutarea pe site
 • Pentru a dezvolta și urmări lead-urile generate.
 • Pentru a recruta în vederea ocupării posturilor vacante.
 • Pentru a păstra informații despre candidați pentru o recrutare viitoare.
 • Pentru a stoca aplicații pentru o recrutare viitoare.
 • Pentru a permite celor din exterior să se aboneze sau să se afle în listele de candidați.
 • Pentru a respecta orice lege aplicabilă.

4. Consimțământul prealabil explicit [OPT-IN]

Site-ul oferă utilizatorilor o oportunitate de a accepta corespondența electronică, ceea ce înseamnă că veți decide dacă doriți să primiți newslettere, oferte speciale și alte informații despre noile caracteristici, evenimente și servicii. Ofertele de marketing vă vor fi descrise înainte de colectarea datelor, iar consimțământul dvs. va fi necesar înainte ca orice material de marketing să vă fie transmis prin e-mail. Dacă doriți să fiți eliminat dintr-o listă de corespondență și, prin urmare, să nu primiți mesaje viitoare despre un subiect, faceți clic pe linkul de dezabonare din partea de jos a e-mailului de la care doriți să vă dezabonați.

5. Cookie-urile

Noi folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Citiți mai multe despre utilizarea cookie-urilor în politica noastră privind cookie-urile.

6. Grupul ROCKWOOL 

Datele personale colectate pot fi transferate la nivel internațional între entități din Grupul ROCKWOOL în scopurile pentru care au fost colectate, cu condiția ca acest transfer de date cu caracter personal să nu fie restricționat prin lege.

În ceea ce privește entitățile ROCKWOOL stabilite în țări din afara UE/SEE care nu sunt considerate o țară terță sigură (adică nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor), BCR-urile ROCKWOOL servesc ca temei legitim pentru transferul datelor dvs. personale.

O prezentare generală a organizației grupului ROCKWOOL este disponibilă aici:

7. Divulgarea, transferul și punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către terțe părți

Transferul și divulgarea datelor dvs. personale către terțe părți (entități din afara grupului ROCKWOOL) sunt reduse la minimum și condiționate de existența unui nivel adecvat de protecție a datelor. Putem divulga sau face ca datele personale să fie puse la dispoziția terților părți în următoarele situații:

Terțelor părți care efectuează servicii în numele nostru, de exemplu găzduirea, suportul IT, servicii de marketing, servicii administrative etc. Aceste terțe părți au dreptul să proceseze datele personale numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în baza unui acord scris cu persoana responsabilă de prelucrare a datelor.

Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturilor noastre legale.

Dacă v-ați dat consimțământul prealabil privind divulgarea datelor cu caracter personal unei terțe părți.

În eventualitatea unei fuziuni, vânzări, asocieri în comun, cesionării, a unui transfer sau a altei dispoziții a tuturor sau a oricărei părți a activelor sau a capitalului ROCKWOOL (inclusiv, dar fără a se limita la, faliment sau proceduri similare).

Așa cum prevede politica noastră privind cookie-urile, a se vedea secțiunea 5 de mai sus.

În cazul în care destinatarul datelor cu caracter personal se află într-o țară din afara UE/SEE și nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt destinatar doar după executarea unui acord scris de transfer bazat pe Clauzele contractuale standard al Comisiei Europene.

8. Consimțământul dumneavoastră

Așa cum s-a menționat mai sus, unele dintre activitățile noastre de prelucrare se vor baza pe acordul dvs. În acest caz, veți avea dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

Dacă vă retrageți consimțământul, vom înceta să vă procesăm datele dvs. personale, cu excepția cazului și în măsura în care prelucrarea sau stocarea continuă este permisă sau solicitată în conformitate cu legislația aplicabilă privind datele cu caracter personal sau cu alte legi și reglementări aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere. Mai mult, ca urmare a retragerii consimțământului dvs., este posibil să nu putem răspunde cererilor dvs. sau furniza serviciile noastre.

9. Siguranță 

ROCKWOOL se angajează să ia măsuri de securitate adecvate pentru a proteja siguranța datelor dvs. personale, iar site-ul web dispune de măsuri de securitate pentru a proteja împotriva pierderii, utilizării incorecte și modificării datelor cu caracter personal aflate sub controlul nostru.

10. Drepturile dumneavoastră 

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale prelucrate, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal și aveți dreptul să vă modificați datele cu caracter personal, dacă este necesar. De asemenea, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea.

Vom șterge sau modifica orice informație care este inexactă sau depășită la solicitarea utilizatorului.

Puteți solicita ca informațiile furnizate site-ului de joburi ROCKWOOL să fie șterse în orice moment. Cu toate acestea, informațiile vor fi stocate în conformitate cu cerințele legale și cele de reglementare aplicabile. Datele vor fi șterse pe baza regulilor locale de eliminare, configurate în sistem. Perioada de păstrare este de 6 luni, cu excepția cazului în care cerințele legale locale prevăd o perioadă obligatorie mai lungă sau mai scurtă.

De asemenea, vom șterge datele dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care dispunem de o bază juridică pentru continuarea prelucrării, de exemplu prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui temei legal sau pentru executarea unui contract cu dumneavoastră. 

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați (a se vedea secțiunea 13).

În ceea ce privește aceste solicitări, vă rugăm să ne furnizați informații relevante pentru a ne ocupa de solicitarea dvs., inclusiv numele complet și adresa dvs. de e-mail, astfel încât să vă putem identifica. Vom răspunde cererii dvs. cât mai repede posibil, în termen de o lună.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă informăm că puteți depune o plângere la agenția dvs. locală pentru protecția datelor. 

11. Reclamații

Dacă aveți de făcut vreo reclamație cu privire la prelucrarea datelor personale efectuate de ROCKWOOL, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment (a se vedea secțiunea 13).

Vom revizui și evalua reclamația dvs. și, dacă este necesar, vă putem contacta în vederea obținerii de informații suplimentare. Vom confirma întotdeauna primirea plângerii sau a reclamației în termen de 5 zile lucrătoare.

Ne străduim să procesăm orice reclamație sau obiecție în termen de o lună.  În cazul în care nu este posibilă luarea unei decizii în decurs de o lună, vă vom informa despre motivele întârzierii și despre intervalul în care se așteaptă să se ia decizia (nu mai mult de 6 luni de la primire).

De asemenea, în orice moment, înainte, în timpul sau după procesul privind reclamația descrisă mai sus, puteți înainta o plângere către agenția locală pentru protecția datelor sau altă instanță de judecată sau autoritate competentă.

12. Legături către alte site-uri web etc.

 Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri sau către site-uri integrate. Nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor web ale altor companii (site-uri ale părților terțe) sau pentru practicile respectivelor companii în ceea ce privește colectarea de date cu caracter personal. Când vizitați site-urile web ale unor terțe părți, trebuie să citiți politicile proprietarilor privind protecția datelor cu caracter personal și alte politici relevante.

13. Informații de contact

Dacă vreți să faceți vreo solicitare sau aveți vreo întrebare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau despre această declarație de confidențialitate în general, vă rugăm să ne contactați:

 

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584

2640 Hedehusene

Danemarca

 

Group Legal Affairs 

Email: dataprotection@rockwool.com

Versiunea 1.2, 14-03-2018