Izolare deasupra subsolului pe grinzi de lemn

Construcții

1.   Acoperirea pardoselii

2.   Racordul de ventilare

3.   Izolație termică ROCKMIN UA

4.   Grindă de lemn

5.   Barieră de vapori

6.   Plăci de izolare

7.   Spațiu de subsol, asigurat cu ventilare de exterior

8.   Nisipul tasat

Application pics - floors

Izolare deasupra subsolului cu placă de beton armat. Pardoseala pe bază de beton armat

Construcții

1.    Acoperirea pardoselii

2.    Bază armată cu nisip și ciment

3.    Membrană cu întrepătrundere lipită suprapus

4.    Izolație termică STEPROCK HD, STEPROCK ND

5.    Căptușeală termoizolantă din plăci STEPROCK ND pe perimetrul pardoselii

6.    Armat placa de pardoseala din beton 

7.    Finisare

Application pics - floors

Produse în tehnologie