Construcții

1.    Învelitoare acoperiș

2.    Racordul de ventilare (~5 cm)

3.    Membrană pentru protecție vînt-umiditate

4.    Astereală

5.    Termoizolant ROCKMIN UA, ROCKMIN PLUS, SUPERROCK

6.  Bariera de vapori

roof render