ROCKWOOL HUNGARY KFT. - E-SHOP Általános Szerződési Feltételei és Adatvédelmi Tájékoztatója

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye:  8300 Tapolca, Keszthelyi út 53. ; adószám: 10233627-2-19; bankszámlaszám: 13789017-04386104-00000000; cégjegyzékszám: 19-09-060041; cégbírósági végzés kiállítója: Veszprémi Törvényszék mint Cégbíróság; statisztikai számjel: 10233627-2399-113-19; e-mail cím:info@rockwool.hu; telefon: (+36) 87 512 100; Fax: (+36) 87 512 107; a továbbiakban: „Szállító”) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy az általa üzemeltetett internetes áruház által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy e felületen keresztül szolgáltatást, árut megrendelő, vásárló személy jogait és kötelezettségeit valamint a köztük létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A https://rockshop.rockwool.hu domain név alatt üzemelő internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) rendszert a Szállító anyavállalata, a Rockwool International A/S (2640 Hedehusene, Hovedgaden 584., Dánia) üzemelteti.

A jelen ÁSZF kizárólag a Rockwool termékek forgalmazója és a Rockwool Hungary Kft. között létrejött Adásvételi Keretszerződés („Adásvételi Keretszerződés”) rendelkezéseivel együtt érvényes.

1.          Forgalmazónak minősül

Az a jogi személy, amely a Szállító Webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a Szállító Webáruházának internetes felületén regisztrálja magát, függetlenül attól, hogy e felületen keresztül árut, megrendel, vásárol, vagy nem. Forgalmazóként kizárólag a Rockwool Hungary Kft. szerződött partnerei regisztrálhatják magukat, akik a Rockwool Hungary Kft.-vel Adásvételi Keretszerződést kötöttek mint forgalmazók

2.          Kapcsolattartónak minősül

Az a természetes személy, aki a regisztráció során magát az adott Forgalmazó kapcsolattartójaként megjelölve megadja a nevét és egyéb személyes adatait (ezeknek kezeléséről a 10. pont ad bővebb felvilágosítást). Egy Forgalmazó több Kapcsolattartót is regisztrálhat. Minden esetben kizárólag a Forgalmazó felelőssége, hogy kiket jelöl meg Kapcsolattartóként, vagyis hogy kiknek enged hozzáférést Forgalmazó részéről Szállító Webáruházához.

3.          Az Általános Szerződési Feltételek célja

3.1. A Szállító a Webáruházának Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) azért adja ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szállító és a Forgalmazó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

3.2. Az ÁSZF a Szállító és a Forgalmazó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

4.          Az ÁSZF közzététele

4.1        Az előregisztráció – amelynek során a kapcsolattartói adatok megadására, valamint a Szállító általános adatkezelési tájékoztatójának elfogadására sor kerül – a Webáruházba való első belépést megelőzően kötelező. Az ÁSZF Forgalmazó által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A jelen ÁSZF-et az első bejelentkezés során az „ELFOGADOM” gomb megjelölésével (klikkeléssel) fogadja el a Forgalmazó. Amennyiben az ÁSZF tartalma módosulna, vagyis az ÁSZF új verziójának kiadására kerül sor, úgy Forgalmazónak az ÁSZF friss verzióját bejelentkezéskor el kell fogadnia. Az ÁSZF mind a regisztrációs folyamat során, mind a vásárlási folyamat során megjelenő oldal alján, valamint az Információk blokkban önálló hivatkozásként megtalálható és letölthető PDF állományban!

 

4.2 Jelen ÁSZF 2022. február 07. napjától határozatlan ideig hatályos.

5.          Az ÁSZF hatálya

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a Szállító Webáruházának ÁSZF-jét részben vagy egészben bármikor módosítsa. A Szállító Webáruházának ÁSZF-je és annak mindenkori módosításai a közzétételkor lépnek hatályba. A Szállító Webáruházának ÁSZF-je mindaddig hatályban marad, amíg a Szállító Webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat a Szállító Webáruháza biztosítja.

6.          A Szállító Webáruházának szolgáltatási területének hatálya

A Szállító Webáruháza által biztosított adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szállító azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el és teljesít.

7.          A Szállító és a Forgalmazó között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

7.1       Amennyiben Forgalmazó elküldi megrendelését a Szállítónak, a Szállító munkanapokon 72 órán belül a megrendelés státuszának megváltoztatásával („Feldolgozás folyamatban”, „Pénzügyi blokk”  „Visszaigazolt megrendelés”) visszaigazolja a Forgalmazónak a megrendelést (a 72 órás határidő számításánál tehát a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni). A megrendelés teljesítését, a megrendelt árunak a megadott címre való szállítását Szállító a megrendelés visszaigazolásában meghatározottak szerint vállalja (amely a Webáruház felületén a státusznál látható, illetve a Forgalmazó által letölthető).

A szállítás várható időpontjáról a Szállító a megrendelés visszaigazolásában ad tájékoztatást Forgalmazó részére.

Amennyiben a Megrendelés nem érkezik meg a megadott határidőn belül, Forgalmazó az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet a megrendelt áru hollétéről:

Telefon: 06 87 512 103

E-mail: vevoszolgalat@rockwool.com

Forgalmazó a fenti elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

7.2       A Szállító Webáruházában, a Szállító és a Forgalmazó közötti szerződés az interneten a Forgalmazó általi megrendeléssel és annak a Szállító általi, a Webáruház rendszerén keresztül történő visszaigazolásával jön létre.

 

7.3       A Szállító és a Forgalmazó között létrejött elektronikus szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, Szállító azt iktatja.

 

7.4       A szerződés nyelve, valamint a kapcsolattartás nyelve a magyar.

7.5 Az adatbeviteli hibák megelőzése végett Szállító biztosítja, hogy megrendelés leadása (jóváhagyása) előtt Forgalmazó ellenőrizhesse a bevitt adatokat, és csak ezután véglegesítse a megrendelését. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal! A Szállító Webáruházában található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a képek helyenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérően nézhetnek ki.

7.6  A https://rockshop/rockwool.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek. Szállító fenntartja annak a jogát, hogy bármely terméket bármikor kivonja a forgalomból.

 

7.7     Szállító minden esetben fenntartja a termék kinézetének, összetételének, tulajdonságainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását, továbbá a termékeket bármikor kivonhatja a forgalomból.

 

7.8     A Szállító Webáruházában feltüntetett vételár mindig nettó ár, amely az ÁFA-t nem tartalmazza, és amely magyar forintban értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A megrendelés feladása előtt a teljes ár jelenik meg (nettó ár + ÁFA).

 

8.       A regisztrációhoz és rendeléshez szükséges adatok

A regisztrációhoz a Forgalmazó kapcsolattartójának a következő adatokat kell megadnia:

a)         keresztnév

b)         vezetéknév

c)          email-cím

d)         telefonszám

e)         cégnév

f)           vevőkód

g)         irányítószám

h)         város

i)           utca, házszám

j)           ország

 

9.          Fizetési feltételek

Szállító a számláját a kiszállított áruval együtt juttatja el Forgalmazónak, aki a számla ellenértékét az Adásvételi Keretszerződés 8. pontjában foglaltak szerint köteles megfizetni. 

10.       Adatvédelmi tájékoztató

10.1 Szállító az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozza az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapul. Ennek megfelelően az adatkezelés az adatkezelő vagy más harmadik felek jogszerű érdekének az érvényesítéséhez (kapcsolattartók kontaktadatai) szükséges akként, hogy a jogszerűen felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – ezért a Szállító közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Ügyfelek kapcsolattartóinak neve,

email-címe, telefonszáma, hozzá tartozó cégnév, vevőkód, címadatok

kapcsolattartás az ügyfelekkel, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció elősegítése

GDPR 6. cikk (1) f)

 

adatkezelő jogos érdeke

 

 

10.2 Az Adatkezelő: a ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye:  8300 Tapolca, Keszthelyi út 53. ; adószám: 10233627-2-19; bankszámlaszám: 13789017-04386104-00000000; cégjegyzékszám: 19-09-060041; cégbírósági végzés kiállítója: Veszprémi Törvényszék mint Cégbíróság; statisztikai számjel: 10233627-2399-113-19; e-mail cím: info@rockwool.hu; telefon: (+36) 87 512 100; Fax: (+36) 87 512 107).

10.3 Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából. Az alábbi cégek járnak el adatfeldolgozóként:

 

·                 A webshop-ban kezelt adatok tárolásban közreműködik: Episerver AB (Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm, Svédország)

·                 A webshop működésével kapcsolatban folytatott email-es kommunikációban: Episerver AB; Auth0® Inc. (10800 NE 8th Street, Suite 600, Bellevue, WA 98004, Egyesült Államok) ; SendGrid, Inc. (1801 California Street, Denver, CO 80202, Egyesült Államok)

10.4 Az adatkezelés időtartama: A ügyfél-kapcsolattartók kontakt-adatait az adatkezelő a szerződéses jogviszony megszűnését követően is mindaddig kezeli, amíg őt az elvégzett munka tekintetében szavatossági, illetve törvényi alapuló jótállási kötelezettség terheli.

10.5 Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

10.6 Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

10.7 Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az eshop@rockwool.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

10.8 Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

11.       A megrendelés módosítása, törlése

11.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Forgalmazó felé azonnal értesítést küld a Szállító Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül a Szállító és a Forgalmazó között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Forgalmazónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította a Szállító illetékes munkatársa felé. Amennyiben a 7.1 pont szerinti megrendelés visszaigazolás Forgalmazóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a Forgalmazó ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

11.2. A Szállító a rendelés teljesítését 5 munkanappal megelőző időpontig megadja a lehetőséget a Forgalmazónak rendelése visszavonására, amelyet Forgalmazó Szállító vevőszolgálatán keresztül kezdeményezhet.

12.       Szavatosság

12.1. Minőségi kifogás esetén a Forgalmazó lehetőség szerint azonnal vegye fel a kapcsolatot a Szállító munkatársaival az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06 87 512 103

E-mail: vevoszolgalat@rockwool.com

12.2. A Szállító szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kellékszavatossági szabályai az irányadóak.

12.3. A jelen ÁSZF kizárólag a Forgalmazó mint Rockwool termékek forgalmazója és a Rockwool Hungary Kft. között létrejött Adásvételi Keretszerződés rendelkezéseivel együtt érvényes. Irányadók így az Adásvételi Keretszerződés mellékletei is, melyek közül az „Általános Szerződési Feltételek” (amely nem azonos a jelen, specifikusan az e-shopos rendelésre vonatkozó ÁSZF-fel) tartalmazza a „Mennyiségi és minőségi átvétel, kifogás, szavatosság” szabályait.

13.       A szerződés megszűnése

13.1. A Forgalmazó mint Rockwool termékek forgalmazója és a Rockwool Hungary Kft. között létrejött Adásvételi Keretszerződés megszűnése egyúttal a jelen ÁSZF automatikus megszűnését is eredményezi.

13.2. A jelen ÁSZF megszüntetésére a Forgalmazó mint Rockwool termékek forgalmazója és a Rockwool Hungary Kft. között létrejött Adásvételi Keretszerződés megszüntetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

14.       Általános felelősségkorlátozás

14.1. A Szállító Webáruházának oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve annak szolgáltatásait saját felelősségre használhatja. A Szállító a Webáruházának oldalain megjelenő esetleges téves vagy megtévesztő tartalomért-, a megjelenő információk valódiságáért, pontatlanságáért, esetleges elírási, megjelenítési, a weboldalak és szolgáltatások használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a Forgalmazókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.

14.2. A Szállító Webáruházából interneten történő vásárlás és/vagy a Webáruház bármely szolgáltatásának igénybevétele feltételezi a Forgalmazó és/vagy Látogató részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

14.3. A Szállító semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, vagy következtek be:

- az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szállítótól, illetve a Szállító Webáruház rendszeréből származó bármilyen adat okozta problémákért;

- az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Szállító Webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást, megrendelés vagy fizetés folyamatát;

- bármilyen adatvesztésért;

- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

- a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

14.4.  A Szállító bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

14.5.  A Szállító Webáruháza más weboldalakra vonatkozóan is tartalmaz hivatkozásokat, linkeket. Más weboldalak tartalmáért felelősséget a Szállító nem vállal.

15.       Záró rendelkezések

15.1. Az ÁSZF feltételeket a Szállító – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF a Szállító Webáruházának internetes oldalain történő közzététel napján lép hatályba.

15.2. A Szállító Webáruházának internetes oldalait látogató Forgalmazók és/vagy Látogatók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a Forgalmazó és/vagy Látogató a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a Szállító Webáruházának internetes oldalait és/vagy megrendelést ad le, azt a Szállító jogosult úgy értelmezni, hogy a Forgalmazó és/vagy Látogató az ÁSZF módosítását elfogadta.

Tapolca, 2019. július 15.