Ez év május 22.-én lépett hatályba az új tűzvédelmi törvény, mely a lakóépületekre is számos új előírást tartalmaz, amelyek természetesen az új épületeknél betervezésre kerülnek, de mi a helyzet a meglévő épületekkel? Természetesen az átalakítás körében és mértékében az előírásokat a meglévő épületeknél is alkalmazni kell, de mivel legtöbb esetben a felújítások nem engedély kötelesek, hozzáértő tervező nagyon ritkán kerül bevonásra egy felújítás, korszerűsítés során, ezért szeretnénk cikkünkben a tűzvédelem szempontjából kiemelt területekre irányítani a figyelmet.

Építési veszélyek

Nem megfelelő anyag és szerkezetválasztás komoly tűzvédelmi veszélyeket hordozhat magában. Már egy egyszerű bejárati ajtó csere, hőszigetelt műanyag kivitelűre egy panel épületben is problémás lehet egy tűz során. Azon kívül, hogy tűzzel szembeni ellenállása sem megfelelő tűz esetén nagymértékű füstöt és káros anyag kibocsátást is eredményezhet. De beszélhetünk itt a homlokzati hőszigetelő rendszerek kiválasztásánál a tűzvédelmi szempontok fontosságáról, a gépészeti és fűtési berendezések felújításáról, kandallók beépítéséről, tetőterek felújításáról, villámvédelemről vagy pl. a villamosvezetékek kötelező felülvizsgálatának az elmulasztásáról. Ezért nagyobb felújítási munka tervezése esetén javasolt építész tervező bevonása még akkor is, ha a munka nem építési engedély köteles.

Kandallók, fa tüzelésű kályhák létesítése esetén ügyeljünk arra, hogy környezetében nyúlékony anyag, épületszerkezet csak megfelelő szigetelés alkalmazás esetén kerüljön elhelyezésre, beépítésre, bele értve a csatlakozó kémények szigetelését is. Gyakori hiba, hogy a nem megfelelő szigetelésű kémény a tetőszerkezet kigyulladását okozza. A használat során pedig a kipattanó szikra jelenthet veszélyt.

A kéményekre és fűtési, tüzelő berendezésekre vonatkozó előírások jelentős mértékben szigorodtak az elmúlt években a nem megfelelő kialakítás következtében bekövetkezett halálesetek okán. Az előírások betartásával, a fűtési szezon előtti készülék és kéményellenőrzéssel, valamint CO jelzők alkalmazásával biztonságos megoldást kapunk.  

A tűzesetek jelentős részénél a nem megfelelően vezetett elektromos vezeték vagy helytelenül kialakított kötődoboz, csatlakozó okozta az épülettüzet. Szakember általi kivitelezés = biztonság! Ne terheljük túl a hálózatot, kismegszakítókat, biztosítékokat csak szakemberrel cseréltessünk, nem mulasszuk el az időszakos felülvizsgálatot!

Panel épületek tűzvédelmi problémáira számos kiadvány hívja fel a figyelmet, mégis úgy érzem fontos pár mondatban itt is megemlíteni, hogy panel épületeink elzsírosodott szellőző vezetékei igen nagy tűzvédelmi kockázatot hordoznak magukban, a menekülési útvonalakat elzáró rácsokkal, a menekülési útvonalakon történő tárolásokkal, a tűzoltó felvonulási területen történő parkolással együtt. A felújítások tervezése, tűzvédelmi szabályzatok elkészítése során ezeket a területeket kiemelt fontossággal kell kezelni. 

Itt kell megemlíteni, hogy a felújítások, korszerűsítések során jelentős veszélyt hordozhatnak a hegesztésből, fémek csiszolásából keletkező szikrák is. 

Használati veszélyek

Elektromos készülékek, berendezések

Számos épülettűz okozója a meghibásodott vagy sok esetben helytelenül beépített (pl. nem megfelelő szellőzésű hűtőszekrény) elektromos készülék. A tűzesetek elkerülése érdekében tartsuk be a készülékekre vonatkozó gyártói előírásokat, biztosítsuk a megfelelő szellőzést és ügyeljünk az elektromos csatlakozások megfelelő kialakítására. Ne terheljük túl a hosszabbítókat.  Kigyulladt elektromos készüléket soha nem szabad vízzel oltani! Vízzel oltani csak áramtalanítást követően lehet!

Konyhai veszélyek

Lakóépületeknél nagy százalékban találkozhatunk konyhából kiinduló, tűzhelyen felejtett, meggyulladt olaj zsiradék miatt keletkezett tűzesetekkel. Főzés során – különösen bő zsiradék használata esetén – a tűzhelyen lévő ételt ne hagyjuk őrizetlenül, mivel az könnyen meggyulladhat, s a konyhabútorok jó lehetőséget biztosítanak a tűz tovaterjedéséhez. Az égő olaj oltásához vizet használni tilos! A kifröccsenő olaj súlyos égési sérüléseket okozhat és hozzájárulhat a tűz továbbterjedéséhez. A gázlángot elzárva a tüzet fedővel lefedve tudjuk a kismértékű helyi tüzet oltani.

Gyertyák, dohányzás

A tűzkárstatisztikáknál nagyszámban találkozhatunk, és nem csak ünnepek környékén őrizetlenül hagyott gyertyák, mécsesek, vagy dohányzásból eredő tűzesetekkel, amelyek megfelelő körültekintéssel elkerülhetők. Égő gyertyát mécsest ne hagyjunk őrizetlenül.

Tűzveszélyes folyadékok, gázok tárolása

Benzin: ne tároljuk lakáson belül és mindig szabad térben töltsük fel pl. a fűnyírót, hideg állapotban, amikor van légmozgás.

Gázpalack: helytelen használata robbanáshoz vezethet! Szappanos vízzel mindig ellenőrizzük a szelepeket, hogy nincs e szivárgás. 

Kiegészítő védelem

  • Menekülési terv: társasházak esetében elengedhetetlen, hogy a lakók tisztában legyenek a menekülési lehetőségekkel, teendőkkel ill. tűz esetén kézi indításra működő biztonsági szerkezetek működtetésével (pl. lépcsőházi füstelvezetés)
  • Füstjelzők: A füstjelzők a legbiztonságosabb előrejelzők. Életet menthetnek. Az épülettüzek során a legtöbb haláleset, nem a tűz hő hatásának köszönhetően, hanem a keletkező füst hatására következik be.  
  • CO érzékelők alkalmazásával megelőzhetők a kéményekből visszaáramló füstgáz okozta halálesetek.
  • Porral-oltó: Lakásokban ABC-s porral-oltó használata javasolt mellyel a tűzoltók kiérkezéséig elfojthatjuk a kialakuló tüzet. (Ismerjük meg a használati útmutatót!)

 Mi a teendő lakástűz esetén:

  1. Azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 105 vagy 112 számon.
  2. Ha van otthon porral oltó készülék a keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani. 
  3. Amennyiben a tűz kiterjedése miatt nem tudjuk folytatni az oltást, menekítsük ki a bent lévő személyeket, és hagyjuk el a lakást. Az ajtót magunk után csukjuk be!
  4. (A lakók menekülési esélyeit javítja, ha tűz miatti füst a nyitott ajtón keresztül nem jut be a folyósóra, valamint a tűz lefolyása is lassabb lesz mivel huzat hiányában kisebb a tűz oxigén ellátása. 
  5. Hangosan, kiabálással riasszuk a lakókat, majd hagyjuk el a házat. (Ha van működtessük a kézi indítású füstelvezetést.