Passzív tűzvédelem

Lehet, hogy nem tulajdonítunk elég jelentőséget egy esetleges tűzesetnek és következményeinek? Velünk úgy sem történhet meg? Életünk jelentős részét különféle épületekben töltjük.

Vajon hányan gondolkodunk már bele abba, hogy azok az épületek, melyekben élünk, dolgozunk, bevásárlunk stb. rendelkezik-e megfelelő tűzvédelemmel? És vajon hányan ellenőriztük, hogy miként lehet a tűzveszélyt csökkenteni?

Aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek

A tervezés az építkezés legfontosabb eleme. Az építészeknek, tervezőknek kiemelt szerepe van abban, hogy milyen anyagok, és megoldások kerülnek felhasználásra az adott épületben.

Ők tervezik meg és választják ki a megfelelő állékonyságot, komfortot és biztonságot jelentő megoldásokat, figyelembe véve az objektum rendeltetését valamint a pénzügyi lehetőségeket

Az aktív tűzvédelmi eszközök - mint pl., fűst érzékelők, tűzoltó készülékek, stb.- megfelelő összeállítása, megfelelően összekapcsolva a passzív tűzvédelmet biztosító anyagokkal kulcsfontosságú az épületek magas fokú tűzvédelmének kialakításához.

Kockázatot csökkentő, nem éghető anyagok

Az egyik passzív tűzvédelmet befolyásoló anyag maga a szigetelés. Az épületek tulajdonosainak többsége nem is tudja, hogy a szigetelőanyagok nem csak a hőszigetelés milyenségében, hanem tűzvédelemben (vagy annak hiányában) is fontos szerepet játszanak.

Sokan nem is tudják, hogy a hőszigetelő-anyagoknak milyen előírásoknak és követelményeknek kell megfelelniük annak érdekében, hogy a tűzvédelem terén is megbízhatóak legyenek. A tapasztalt tervezők számára is sokszor meglepő az épületben megfelelőnek vélt és ezért oda betervezett építő-anyagok viselkedése egy esetleges tűzeset során.

Tűzvédelmi besorolások

Az éghető szigetelő anyagok különböző tűzvédelmi besorolásúak lehetnek, az alkalmazott vizsgálati módszerek és a helyi előírások alkalmazásától függően. Magyarországon az I. tűzállósági fokozatban építendő épületek - beleértve a magas épületeket is - homlokzatán csak nem éghető szigetelés alkalmazható. A kőzetgyapot a neméghetőségének köszönhetően („A1” a tűzzel szembeni viselkedés legmagasabb osztálya) javítja az épületek tűzvédelmi biztonságát.

(Magas épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. Ha a legfelső két szint egy rendeltetési egységet alkot, úgy a szintmagasság megállapításakor az alsó szint szintmagasságát kell figyelembe venni.)

Az összes lehetőség felhasználása

A tervezők és a jogalkotók, hatóságok egyaránt - mindegyik a saját illetőségi területén - figyelembe kellene, hogy vegyék a különböző építési anyagok tűzzel szembeni viselkedését.

Ezen szereplőknek van a legnagyobb befolyásuk van arra, hogy az építőanyagok tűzvédelmi szempontból is megfelelően legyenek kiválasztva. A tűzvédelmi szakértők és tűzoltók szintén sok esetben támogathatják a tervezőket a legmegfelelőbb termékek kiválasztásában

Az emberek passzív védelme

Az különféle épületek kiürítéséhez szükséges időt tekintve jelentős eltérések mutatkozhatnak – ez függ az ott lakók mobilitásától, az épület menekülési útvonalainak ismertségétől, és azok könnyű elérhetőségétől. A rendelkezésre álló kiürítési idő növelhető megfelelő – azaz nem éghető – építőanyagok, valamint aktív tűzvédelmi eszközök alkalmazásával.

Tűz esetén az életvédelem a legfontosabb

Gyakran egy-egy tűzeset kezdeti fázisban nem is maga a tűz veszélyezteti az embereket, hanem a tűzhöz kapcsolódóan megjelenő füst gyors elterjedése – ott is, ahol nincs tűz - valamint a vészkijáratok elérhetetlensége. A tragikus végkimenetelű tüzek rizikójának csökkentése érdekében, különösképpen a magas épületek tulajdonosainak kellene biztosítaniuk, hogy azok oly módon legyenek megtervezve, hogy elősegítsék az emberek menekülését, többek közt a tűz és a füst gyors elterjedésének korlátozásával.  

A tűzvédelmi tervnek lehetőség szerint figyelembe kellene vennie az adott épület későbbi felhasználásának lehetőségeit. Ebben az esetben a lakóháznak szánt épületek könnyen adaptálhatók lennének egy orvosi rendelő vagy óvoda szükségleteire.

Az egészséges lakók lakóépületekből való evakuálásának becsült ideje teljesen eltér az épület rendeltetésének változása esetén. Az ilyen eseteket már a tervezéskor figyelembe kell venni.

A nem éghető anyagok növelik a passzív tűzbiztonságot

Az „A1” Euro-osztályba besorolt építőanyagok megfelelnek a legmagasabb tűzvédelmi követelményeknek is. Nem gyúlékonyak, nem éghetőek, nem táplálják a tüzet, sőt, még ha tűzzel is érintkeznek, nem annak terjedését nem segítik elő, továbbá nem fejlesztenek füstöt, és égve nem csepegnek. Ezzel megakadályozhatják a tűzterjedést.

A ROCKWOOL kőzetgyapot termékek, az esetek többségében „A1” osztályba sorolhatók, teljes mértékben teljesítik a tűzvédelemre vonatkozó követelményeket.

Ahhoz, hogy minimálisra csökkentsük egy esetleges tűzeset kialakulásának és pusztításának esélyét valamint az ebből fakadó emberi veszteségeket és vagyoni károkat, az épületek létrehozásával kapcsolatos érintettek – tervezők, kivitelezők, beruházók, tulajdonosok stb. - számára a legbiztonságosabb választás a nem éghető építőanyagok használata.

Ismerje meg a ROCKWOOL termékek további előnyös tulajdonságait!