Energetikai tanúsítvány

A háztartások az összes felhasznált energia kb. 40%-át használják fel, emiatt kiemelten fontos az egyes háztartások energiafelhasználásának csökkentése, az erre irányuló törekvések, konkrét intézkedések kialakítása. Ennek egyik eleme az ún. Energetikai tanúsítvány létrehozása, mely egy olyan „címke”, amely az adott épület energiafelhasználásáról ad számot – ahogy azt már megszokhattuk az üzletekben járva egy-egy hűtőszekrény, vagy mosógép esetében.

Ingatlanoknál 2012 január óta kötelező

2012. január elsejétől minden új építésű ingatlanra kötelező az energiatanúsítvány. Ha használt ingatlant akarunk eladni vagy 1 éven túl bérbe adni, szintén kell az energiatanúsítvány. Az átírásnál a tulajdonjog-bejegyzési kérelem mellett az energiatanúsítványt is csatolni kell majd a földhivatalhoz.

Az Energetikai tanúsítvány hazai bevezetésére az épületek energetikai teljesítményéről szóló uniós irányelv (Energy Performance Building Directive – 2002/91/EC) létrehozása miatt került sor. Alapelve az épületek energia-hatékonyságára vonatkozó tudatosság fejlesztése valamint az energiatakarékos megoldások támogatása.

Hosszú távú célja az, hogy 2021-től már csak alacsony – közel nulla – energiafogyasztású épületek kaphassanak építési engedélyt az Európai Únió területén.

Az irányelv egyik elemét az épületek energetikai tanúsítványai jelentik. Az irányelv szerint meg kell határozni az épület standard üzemeltetése során való tényleges és becsült energia felhasználást.

Egy, ezzel kapcsolatos dokumentum kerül kiállításra minden új épület, valamint az összes bérelt vagy eladott épület esetében. A vizsgálatok elvégzését, a tanúsítványok formáját és terjedelmét azonban a tagállamok egyénileg fogadják el. 

Az új építésű épületek számára az átadás pillanatában (a használatbavételi engedély megszerzése) valamint az eladásra kerülő épületek és helyiségek számára vagy bérelt helyiségek számára az összes dokumentummal együtt az energetikai tanúsítványt is be kell mutatni.


Az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatos rendelkezések

Új épületek esetén a tanúsítvány beszolgáltatásának kötelezettsége a beruházót terheli, eladás vagy bérlés esetén az eladót/bérbeadót terheli. A használatba adott épületek esetén ilyen dokumentum az építőipari munkák átvételére vonatkozó kérvénnyel és a használatbavételi engedély megszerzésével együtt adandó be a megfelelő építőipari felügyeleti szervhez.

Eladás és bérlés esetén is szükséges

Csatolható a közjegyzői adás-vételi dokumentumhoz vagy bemutatható a bérlés esetén. 

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Ez idő után új tanúsítványt kell készíteni. Ezen kívül, az épület átépítése, hozzáépítése vagy felújítása esetén, ha ezek a változások az energiafogyasztás csökkentéséhez vagy növeléséhez vezetnek, akkor új tanúsítványt kell készíteni.

Mikor nincs szükség energetikai tanúsítványra?

50 négyzetméter alatti alapterületű épületre – például nyaralóra – nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni. Ugyanakkor lakások esetén kisebb alapterületűre is kell ilyen, ha az egy 50 m2-nél nagyobb épületben van.

Mentesülnek továbbá az energiatanúsítványtól az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületek (üdülő), a műemléki, helyi védelem alatt álló épületek, a mezőgazdasági épületek, sátorszerkezetek, műhelyek, illetve olyan épületek, ahol a belső technológiából származó hő nyereség nagyobb, mint 20 W/m3.

Ki adhatja ki a tanúsítványt?

Energetikai tanúsítványt csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy készíthet. Egy ilyen személy rendelkezik a szükséges tudással, és részletesen elmagyarázhatja tanúsítványon szereplő információkat.

De vajon ez azt jelenti, hogy mi semmit nem tudunk elolvasni a tanúsítványból? A legfontosabb és legegyértelműbb információ az épület energiafelhasználásával kapcsolatos betűjelzés. Az „A+” a legjobb, a „J” a legrosszabb energiafelhasználást jelenti.

Ismerje meg a ROCKWOOL termékek további előnyös tulajdonságait!