Energetska učinkovitost
Održivost
Osiguravanje radnih mjesta

Energetska učinkovitost u industriji

24. prosinca 2017.

S povratom ulaganja u roku od dvije godine ili manje, industrija bi ulaganjem u izolaciju mogla uštedjeti milijune

Očuvanje održivog poslovanja 

Industrija je golemi potrošač energije. Diljem svijeta na nju otpada četvrtina godišnje potrošnje energije, a stvara gotovo 40 posto emisija CO2 povezanih s energijom1  . Energija je, u svim svojim oblicima, najveća stavka među troškovima industrijske proizvodnje. 

Kako bi očuvali održivo poslovanje suočavajući se s rastućim troškovima, ograničenim resursima i regulativom o zaštiti okoliša, vlasnici i korisnici moraju smanjiti potrošnju energije. U mnogim su industrijama već ostvarena znatna ulaganja s tim ciljem. No još se nije iskoristio sav skriveni potencijal jednostavnog rješenja: izolacije.

Danska industrija povećala je svoju konkurentnost zahvaljujući izrazitom nastojanju da se smanje troškovi za energiju. Za 10 godina danska su industrijska poduzeća povećala konkurentnost za 9 posto. Tvrtka ROCKWOOL Technical Insulation doprinosi poboljšanju energetske učinkovitosti u industriji.

IZVOR: "IN-DEPTH STUDY OF EUROPEAN ENERGY SECURITY", EU COMMISSION

Neiskorišteni potencijal 

Izolacija već igra važnu ulogu u kemijskim i petrokemijskim postrojenjima te postrojenjima za preradu nafte. Njome se štite zaposlenici od opasnosti od opeklina, upravlja se protokom energije, temperature održavaju u zadanim ograničenjima i omogućuju kemijske reakcije i procesi za normalan i siguran rad.  

Međutim ona ima mnogo veći neiskorišteni potencijal za uštedu energije i smanjenje troškova i emisija u industriji, uz brz povrat ulaganja. Nekoliko studija ukazuje na razmjer te mogućnosti:

  • Služeći se podatcima iz 700 industrijskih energetskih procjena, američko Nacionalno udruženje za izolaciju (eng. National Insulation Association, NIA) procjenjuje da bi se sveobuhvatnim programom održavanja i nadogradnje izolacije mogla ostvariti godišnja ušteda od 4,8 milijardi USD i smanjiti emisije CO2 za 43 milijuna metričkih tona godišnje.2

  • Kada je Europska zaklada za industrijsku izolaciju (eng. European Industrial Insulation Foundation) pregledala 180 TIPCHECK (eng. Technical Insulation Performance Check; provjera performansi tehničke izolacije) revizija, utvrdila je da postoji mogućnost uštede energije od 750.000 MWh/godišnje, čime bi se emisije CO2 smanjile za 500.000 tona i uštedilo 23,5 milijuna EUR troška godišnje. Prema toj studiji, uobičajeno vrijeme povrata ulaganja za nadogradnju izolacije iznosi od jedne do dvije godine.3

  • ECOFYS  je pokazao da dobro izvedena izolacija može uštedjeti od 50 do 60 posto toplinskih gubitaka u mnogim postrojenjima.4

Takve studije vlasnicima i korisnicima pokazuju razmjer mogućih ušteda energije i novca te smanjenja emisija CO2. A osim što je dobra za posao, učinkovita izolacija doprinosi zaštiti ljudi i imovine, ujedno štiteći i okoliš. 

"CO2 emissions from fuel combustion",  OECD/IEA, 2016
"About Insulation By Numbers", National Insulation Association, et al.,
"Harnessing the Potential of Industrial Insulation", Eiif 
"Climate protection with rapid payback", Eiif, 2012

Zainteresirani ste za još tema?