Utjecaj na društvo
Klimatske promjene
Održivost
Urbanizacija

Održivi megalopolis

24. listopada 2017.

Uz kvalitetan dizajn i materijale, brza urbanizacija može biti održiva

Svakog tjedna 1,5 milijuna ljudi seli se u gradove, čime se lokalni resursi i okoliš izlažu golemim opterećenjima. No primjenom odgovarajućih tehnika i tehnologija, urbanizacija i održivost mogu ići ruku pod ruku.

Megalopolisi budućnosti

Rastuća svjetska populacija svoju budućnost vidi u gradovima. Procjenjuje se da će do 2030. godine na svijetu postojati 41 “megalopolis” s više od 10 milijuna stanovnika1. Danas ih ima samo 182. Stanovnici tih gradova trošit će 81 posto svjetskih resursa3. Dvadeset godina kasnije, do 2050. godine, tom će gradskom stanovništvu trebati 50 posto više hrane i 17 posto više vode nego danas4. A željet će i živjeti ugodnim životom. 1,2 milijarde ljudi danas još uvijek nema pristup električnoj energiji: stanovnici gradova budućnosti željet će moderne domove i energiju, uz ugodnu unutarnju klimu.

Ta će migracija u gradove imati osjetne posljedice. Prema trenutačnim projekcijama, do 2050. godine porast broja stanovništva i urbanizacija generirat će dvostruki ili trostruki porast globalne potrošnje energije u segmentu zgrada, s usporedivim utjecajem na povezane emisije5. Kada globalni ciljevi zaštite okoliša zahtijevaju znatno smanjenje potrošnje energije i emisije CO2, teško je zamisliti kako takav urbanizirani svijet može biti održiv.

O106 poboljšanje potrošnje energije

Nalaženje rješenja za ekološke izazove

U gradovima se, međutim, pružaju brojne mogućnosti za iznalaženje rješenja za ekološke izazove. Stanovi i uredi koji se renoviraju i grade s visokim razinama izolacije zahtijevaju mnogo manje energije za grijanje i hlađenje od tradicionalnih zgrada, pa se ekološki otisak gradova već može početi smanjivati. Radi učinkovitog iskorištavanja prostora u gradovima, zgrade često moraju biti više i zbijenije razmještene, čime se može povećati opasnost od požara. Primjenom nezapaljivih građevinskih materijala, kao što je izolacija od kamene vune, omogućuje se velika gustoća naseljenosti bez povećanog rizika od požara.

O106 materijali koji ne ugrožavaju

A da bi se zadovoljile potrebe za hranom i vodom u rastućim gradovima, nužno je potrebno više zemlje i resursa. Rabeći sustave za uzgoj u kojima se primjenjuju održivi supstrati za preciznu opskrbu usjeva vodom i hranjivima, proizvođači hrane za gradsko stanovništvo mogu postići bogat urod na malim površinama.

ROCKWOOL Grupa među predvodnicima je razvoja materijala koji će gradovima sutrašnjice pomoći da ostvare održiv uzgoj hrane.

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities
3 https://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-the-global-consumers-to-watch
4 https://pubdocs.worldbank.org/en/862271433768092396/Holger-Kray-RO-SustainableAg-hkray-ENG.pdf 
https://www.gbpn.org/sites/default/files/IPCC_AR5__Implications_for_Buildings__Infographic__WEB_EN%20%281%29.pdf

Megalopolisi
0

megalopolis s 10+ milijuna stanovnika do 2030.

Ljudi
0

ljudi seli se u urbana područja svakog tjedna

Hrana i voda
0

više hrane i 17 % više vode trebat će gradskom stanovništvu do 2050.

Zainteresirani ste za još tema?