Ne propustite ovaj stručan webinar gdje na praktičnom primjeru sagledavamo energetsko modeliranje obrazovne ustanove, sukladno tehničkom propisu i važećoj metodologiji i algoritmima. 

Webinar obrađuje uvjete „Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštite u zgradama“ (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) i „Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada“ koja je u primjeni od 1. srpnja 2021. godine.  

Thorium A+ je jedini softver koji ima provjerenu implementaciju algoritama provedenu od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu – ustanove koja je autor algoritama.

Pored osnovnih izračuna, Thorium A+ nudi puno alata za ubrzanje rada, poput usporedbe postojećeg i budućeg projektiranog stanja, automatske izrade mjera energetske učinkovitosti, čarobnjaka za modeliranje strojarskih sustava...

Ukoliko ostvarite pravo na besplatnu licencu, ona nije prenosiva i nema opcije refundacije.  Dobitnici licence obznanjeni su tijekom webinara na sam dan održavanja.

Info

Datum:  14. 11. 2023. (utorak)

Vrijeme: 10:00-11:00h

Platforma: Zoom

Predavač: Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.

 
Sammamish High School, education,  1200 seismic, 4000 Tempra, Alaska, Sonar

WEBINAR Pristup energetskom modeliranju obrazovne ustanove