En konstruktion uden kuldebroer

Rockzero vægsystemet kan regnes som ét samlet element uden kuldebroer, der sikrer en optimal energiperformance både på papiret og virkeligheden. Det betyder mere simple energiberegninger og færre efterkalkulationer.

Når bygningers varmetab almindeligvis skal beregnes, er det vigtigt at medtage kuldebroer i beregningen af varmetabet. Kuldebroer udgør normalt en væsentlig andel af det samlede transmissionstab, derfor er det også vigtigt at tage kuldebroer med i beregningen fra starten. Udregnes transmissionstabet uden kuldebroer vil transmissionstabet normalt være 50-70% højere når kuldebroerne medregnes. Derfor bør man altså forhøje U-værdierne med mindst 50%, hvis man i de tidlige projektfaser baserer energiberegningerne på U-værdiberegninger af konstruktionerne uden kuldebroer.1

Rockzero systemet er gennemtænkt fra start til slut, derfor er der ingen gennemgående kuldebroer i selve konstruktionen, og kuldebroer ved samlinger til andre byggeelementer minimeres. Det modulære design minimerer desuden risikoen for, at der opstår fejl under montagen.

1 Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug (§ 250 - § 298)

 

Rockzero A-Z (Fredensborg)
Video

Introduktion til Rockzero

Tag med ud på byggepladsen og få en kort introduktion til Rockzero af vores tekniske rådgiver Søren Nue.

Strengere energikrav resulterer i op til 60% varmetab via kuldebroer.
MOE A/S, Arkitema Architects, NCC NCC Danmark A/S, VIA Byggeri, Energi & Miljø, Center for Forskning & Udvikling (2018) “Kuldebroer og deres indflydelse på klimaskærmens varmetab”

Rockzero gennemgang fra inderst til yderst

Rockzero gennemgang - den indvendige side med Simon Bullinger
Video

Den indvendige side

Rockzero gennemgang - facadebeklædning Jakob Sjøl
Video

Den udvendige side

Rockzero gennemgang - åbninger med Simon Bullinger
Video

Åbninger

Er du interesseret i Rockzero og ønsker at vide mere om dine muligheder?

Denmark, Employee, Jakob Sjøl

Jakob Sjøl

Telefon: 41 50 88 65

Denmark, Employee, Simon Bullinger

Simon Bullinger

Telefon: 26 42 69 26