Buka/akustika
Kvaliteta života
Urbanizacija

Učinci zagađenja bukom

24. prosinca 2017.

Kada vodimo računa o projektiranju akustike, ne moramo vikati da bismo se čuli

Ako ste bili u prenapućenom restoranu ili kafiću, doživjeli ste “Lombardov efekt”. To je naša sklonost da pričamo sve glasnije kako se razina buke oko nas povećava, čime se stvara opasan krug zagađivanja bukom. Rezultirajuća kakofonija u restoranu nije ništa doli smetnja. No, u školama i bolnicama Lombardov efekt ima mnogo ozbiljnije posljedice.

Pola učitelja koji su sudjelovali u nedavnoj studiji patilo je od trajnog oštećenja glasa jer su morali vikati kako bi ih se čulo u bučnim učionicama1. Istraživanje pokazuje da i učenici pate. Kada su obavljali zadatak uz pozadinsku buku, kod 25 posto učenika osnovne škole pokazao se pad u sposobnosti pamćenja. A pokazalo se i da povećanje općenitog zagađenja bukom od 20 dB utječe na odgodu razvoja vještine čitanja kod djece stare 9 – 10 godina za do osam mjeseci2.

Buka i učenje: Buka smanjuje kognitivne sposobnosti djece i odraslih. Bučna okolina negativno se odražava na njihovo učenje.

Zagađenje bukom ozbiljan je problem i u bolnicama. Pokazalo se da zagađenje bukom od samo 75 dBA može imati dugoročne i kratkoročne posljedice po zdravlje, pri čemu taj utjecaj na pacijente može za posljedicu imati sve od gubitka sluha do visokog krvnog tlaka. Prekomjerna buka utječe na kognitivne sposobnosti zdravstvenih radnika, pa im je zbog toga teže jasno razmišljati, koncentrirati se i obavljati složene zadatke3.

Budući da sve više dokaza ukazuje na štetne utjecaje zagađenja bukom, važno je da ponudimo rješenje za taj problem. Dobro projektiranje akustike koja apsorbira zvuk pomaže profesionalcima i učenicima da lakše razmišljaju i pričaju, stvarajući ujedno bolja okruženja za učenje i iscjeljivanje.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Oštećenje glasa
0

učitelja pati od trajnog štećenja glasa zbog buke u učionici

Sposobnost pamćenja
0

pada u sposobnosti pamćenja djece u osnovnoj školi pri radu uz pozadinsku buku

Pozadinska buka
0

dovoljno je pozadinske buke za uzrokovanje dugotrajnih zdravstvenih problema kod bolesnika

Zainteresirani ste za još tema?