Zdravlje
Zaštita od požara

Dim ubija više ljudi od vatre

1. siječnja 1.

Udisanje toksičnog dima uzrokuje više smrti povezanih s požarima od samih požara

Svi zapaljivi materijali proizvode određenu količinu toksičnog dima kada gore. Količina toksičnog dima ovisi o materijalu, količini raspoloživog kisika te duljini gorenja. Ukoliko potraje emitiranje jače koncentracije toksičnog dima, ono predstavlja opasne uvjete za zdravlje ljudi koji su mu izloženi. 

U ranim fazama prije nego što se požar razbukta dim proizvode prvi zapaljeni predmeti, često se radi o namještaju i drugim predmetima u sobi. Kako požar jača i krene buktati količina i toksičnost dima znatno se povećava. 

Ako se ne ugasi ili sam popusti, požar nastavlja gutati predmete u sobi te zapaljive građevinske materijale (uključujući vanjsku stranu zgrade ako izbije kroz prozor) koji dodatno rasplamsavaju požar i povećavaju količinu toksičnog dima. Vatra i dim koji se šire kroz zgradu i po fasadi opasni su čak i za stanare u udaljenijim dijelovima zgrade, te otežavaju evakuaciju i gašenje požara.

Budući da se požari danas šire 5 do 10 puta brže nego u 50-im godinama prošlog stoljeća[1], sigurnost stanara i vatrogasaca uvelike ovisi o materijalima u i na zgradi te njihovoj reakciji na požar. Nije zanemarivo niti ispuštanje gustog toksičnog dima koji ubija više ljudi od same vatre; prema statistikama dim je odgovoran za više od polovice žrtava požara u Ujedinjenoj Kraljevstvu[2].


[1] https://newscience.ul.com/wp-content/uploads/2014/04/Analysis_of_Changing_Residential_Fire_Dynamics_and_Its_Implications_on_Firefighter_Operational_Timeframes.pdf

[2] Odjel za lokalne zajednice i vladu, Statistika o požarima u Velikoj Britaniji 2013. – 2015., siječanj 2015.

Zainteresirani ste za još tema?