Kontaktne fasade Izolacija vanjskog zida

Frontrock S

izolacijske ploče od kamene vune za protupožarnu, zvučnu i toplinsku izolaciju u sustavu kontaktne fasade (ETICS)