HVAC Izolacija za cijevi

ROCKWOOL 800

izolacijski segment (cjevak) od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju cijevi u obliku cilindra s bočnim prorezom

Back
Back

Tehnička svojstva

Ključ za obilježavanje MW-EN 14303-T9(T8 ako je D0˂150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Izjava o svojstvima (DoP) RW-CEE-0820
Granična temperatura primjene 250°C | HRN EN 14706
Reakcija na požar A2L-s1;d0 | HRN EN 13501-1
Natrag
Natrag
Natrag
Natrag
Back