Požari u zgradama danas se razvijaju 5-10 puta brže nego prije 50 godina, ponajprije zbog povećane upotrebe plastike i drugih sintetičkih materijala. Vatrootporna izolacija od kamene vune može usporiti širenje požara, što može napraviti razliku između požara u zgradi i zgrade u požaru.

Ljudi imaju pravo očekivati da su njihovi domovi, radna mjesta, škole i bolnice sigurni. Požari u zgradama ipak se događaju, a kada se dogode, sigurnost stanara i vatrogasaca uvelike ovisi o tome kako će zgrade reagirati na požar.

Naša je izolacija ključna komponenta u zgradama otpornima na požar jer su njezina vlakna od kamene vune sama po sebi nezapaljiva te odolijevaju temperaturama iznad 1000 ºC.  To je ključno za sprečavanje širenja požara te osiguravanje da požar u zgradi ne preraste u zapaljenu zgradu.  A budući da sadrži minimalno organskih tvari, ROCKWOOL izolacija neće proizvesti značajne količine toksičnog dima. 

Važna napomena:

Svaka zgrada srednje i velike visine trebala bi se barem obložiti i izolirati nezapaljivim* materijalima koji ne proizvode značajne količine toksičnog dima kada su izloženi vatri.

*Barem razred A2 s1, d0 prema EN 13501-1.

Više o otpornosti na vatru

Vlakna od kamene vune odolijevaju temperaturama višim od 1000 °C.

Saznajte na koje načine možete primijeniti ROCKWOOL proizvode:

{ }

Kontaktirajte nas

Za sve informacije ispunite formular, a naši predstavnici će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.