Zateplení podlahy na nepochozí půdě foukanou granulovanou vlnou

Pokud se podkrovní prostor pod šikmou střechou nebude využívat na bydlení a střecha zůstane bez tepelné izolace, je vhodné zvážit zateplení podlahy půdy nebo stropu pod nevytápěnou půdou. Pokud se rozhodnete pro provedení zateplení půdy s nepochozí podlahou, můžete využít metodu foukané minerální vlny. Izolační vrstva bude provedena v souvislé a nezatížené vrstvě.

Zateplení půdních prostor provedením foukané izolace pomocí granulované kamenné vlny je rychlý způsob realizace zateplení. Nehořlavá granulovaná vlna ROCKWOOL sníží nejenom náklady na vytápění, zvyšuje rovněž požární bezpečnost domu. Je ideální i pro zateplení hůře přístupných míst.

  1. Střešní krytina na latích
  2. Kontralatě podél krokví a pojistná hydroizolace difúzně otevřená
  3. Krokev
  4. Granulovaná kamenná vlna GRANROCK SUPER, tl. 400 mm*
  5. Parozábrana
  6. Latě a vzduchová mezera
  7. Konstrukce sádrokartonového podhledu

* Doporučené tloušťky izolací

applications, attic