Smog w Polsce

Niecieplone domy to wyzwanie dla całego kraju – zabudowa jednorodzinna to aż 97% wszystkich domów na wsiach i 80% w miastach -  wiele z nich nie jest ocieplonych. Wpływa to na to, że udział gospodarstw domowych w zużyciu energii w Polsce jest jednym z najwyższych w UE i wynosi 20%, z czego ponad 70% energii konsumowane jest na cele ogrzewania. Stąd problem smogu to nie problem chwili czy dużych miast.  

Rządowy program "Czyste Powietrze" odpowiedzią na smog

Od września 2018 roku ruszył program „Czyste Powietrze, który wspiera termomodernizację budynków jednorodzinnych i walkę ze smogiem. Dzięki programowi inwestorzy indywidualni mogą otrzymać bezzwrotne dotacje i pożyczki na ocieplenie swoich domów, a także m.in. na zakup nowoczesnych kotłów, pomp ciepła czy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Łączna suma przeznaczona na działania programu to 103 mld zł.  

Program „Czyste powietrze”  obejmuje trzy rodzaje działań: 

  • dotacje i pożyczki w ramach Czystego Powietrza 
  • wsparcie gmin w ramach STOP SMOG 
  • ulga podatkowa na działania termomodernizacyjne 

Na powyższe działania przeznaczono łącznie 103 mld zł w postaci dotacji (63 mld zł) i pożyczek, udzielanych przez banki (40 mld zł). 

Dla właścicieli domów jednorodzinnych.Jeśli posiadasz system grzewczy na paliwo stałe o klasie minimum 5 lub na inne niż stałe paliwo możesz otrzymać dofinansowanie również na samo docieplenie. Wysokość dofinansowania jest zależna od zarobków. 

People, Humans, Home, Renovation, Indoor

Według nowych zasad w sytuacji, gdy osiągamy dochody roczne na poziomie nieprzekraczającym 100.000 zł możemy otrzymać do 10.000 zł na samo docieplenie lub 25.000 na ocieplenie i wymianę systemu grzewczego lub nawet 30.000 w sytuacji montażu instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowy opis prac kwalifikowanych do przedsięwzięć wraz z kwotami

Lp

Zakres przedsięwzięcia

Kwota dotacji

Kwota dotacji przy montażu instalacji fotowoltaicznej

1

Przedsięwzięcie obejmujące wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła (gruntowa pompa ciepła lub typu powietrze-woda) i ewentualnie dodatkowo:

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych

- demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych)

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła

- wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

25.000

30.000

2

Przedsięwzięcie obejmujące wymianę nieefektywnego źródła ciepła na inne niż wymienione w pkt 1. lub zakup i montaż kotłowni gazowej i ewentualnie dodatkowo:

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych

- demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do cwu)

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła

- wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

20.000

25.000

3

Przedsięwzięcie obejmujące:

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła

- wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

10.000

Nie dotyczy

 

Dla uczestników programu, których dochody miesięczne  są niższe (do 1960 zł dla jednej osoby, lub 1400 zł dla wieloosobowego gospodarstwa), możemy otrzymać nawet 15.000 zł na samo docieplenie. Szczegółowy zakres prac i kwot dofinansowań dostępnych w ramach programu przedstawia poniższa tabela :

Lp

Zakres przedsięwzięcia

Kwota dotacji

Kwota dotacji przy montażu instalacji fotowoltaicznej

1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej i ewentualnie dodatkowo:

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych

- demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła wyłączeni do cwu)

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła

- wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

32.000

37.000

2

Przedsięwzięcie obejmujące:

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła

- wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonywania docieplenia), dokumentacji projektowej, ekspertyz

15.000

Nie dotyczy

Dodatkowo w zależności od wybranego zakresu przedsięwzięcia, program zakłada maksymalne kwoty na poszczególne działania, zarówno w formie wartości pieniężnej jak i wartości procentowej łączonych poniesionych kosztów. Przykładowo dla docieplenie przegród jest to 45 zł za m2 i maksymalnie 30% łączonych poniesionych kosztów dla osób o dochodach rocznych nieprzekraczających 100.000 zł. Natomiast dla osób o niższych dochodach miesięcznych (do 1960 zł dla jednej osoby, lub 1400 zł dla wieloosobowego gospodarstwa), to 90 zł za m2 i nie więcej niż 60% całkowitych poniesionych kosztów.Najczęściej zadawane pytania dot. programu Czyste Powietrze

Co powoduje smog?
Jak oczyścić powietrze w mieszkaniu?
Jakie choroby powoduje smog?
Jak wygląda smog?
Jak smog wpływa na zdrowie?
Jak smog wpływa na zdrowie człowieka?
ile można dostać dofinansowania w programie czyste powietrze?
Kto może dostać dofinansowanie w programie czyste powietrze?
Ile zaoszczędzę dzięki programowi Czyste Powietrze?
Co to jest program Czyste Powietrze?
W jaki sposób mogę zwiększyć jeszcze kwotę dofinansowania na termomodernizację?
Jakie wydatki mogę odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?
Jakie prace termomodernizacyjne mogę sfinansować z ulgi?
Jak odlicza się ulgę?
Jak mam policzyć swój przychód, jeśli mam działalność gospodarczą?
Jak mogę złożyć wniosek po dofinansowanie w „Czystym powietrzu”?
Skąd mam wiedzieć, jakie materiały do izolacji mogę zastosować i otrzymać dofinansowanie?
Ile mogę otrzymać dofinansowania?
Czy mogę dostać dofinansowanie tylko na termomodernizację domu?
Czy dostanę dofinansowanie także na izolację GRANROCK SUPER?
Czy dofinansowanie z programu mogę wykorzystać na spłatę kredytu na modernizację domu?
Czy jest określony termin na wydzielenie księgi wieczystej w stosunku do terminu złożenia wniosku lub wykonania inwestycji?
Skąd mam wiedzieć, jakiej grubości zastosować izolację, aby uzyskać na nią dofinansowanie?
Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Przeczytaj podobne artykuły