Komfort akustyczny to ważna kwestia zarówno w miejscu pracy, jak i w domu – w tych miejscach spędzamy przecież najwięcej czasu.

Odgłosy z mieszkania sąsiada, hałas zewnętrzny z ulicy, hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku czy w końcu nasze dzieci, które krzyczą i uwielbiają słuchać głośnej muzyki – znamy te dźwięki bardzo dobrze. Z kolei uciążliwy hałas w miejscu pracy, nawet jeśli jest na niskim poziomie, może być przyczyną permanentnego uczucia zmęczenia, kłopotów z koncentracją czy zaburzeń snu.

To, jak bardzo właściwa izolacja akustyczna wpływa na naszą efektywność i poczucie szczęścia może być dla wielu zaskakujące – eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą, że hałas szkodzi nam tak samo, jak toksyczne związki chemiczne! Czy jest jakiś sposób, by uchronić się przed hałasem? Oczywiście! Izolacja akustyczna z wełny skalnej ROCKWOOL to doskonałe rozwiązanie, które sprawia, że Twój dom to miejsce prawdziwego relaksu, spokoju i ciszy.

Rodzaj hałasu w codziennym życiu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego budynków i efektywna izolacja akustyczna, która chroni przed hałasem powinny być uwzględniane już na etapach koncepcji i projektowania, a także podczas realizacji budynku.

W eliminowaniu negatywnego wpływu hałasu na użytkowników budynków bardzo ważne jest określenie, gdzie powstaje hałas, a także dlaczego powstaje. Mając wpływ na proces powstawania budynku juz od fazy projektu możemy określić przed jakiego rodzaju hałasem chcemy chronić użytkowników budynku.

Hałas zewnętrzny

Głównym źródłem hałasu zewnętrznego są środki transportu i komunikacji. Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako ten, który najsilniej obniża komfort akustyczny w zurbanizowanych obszarach kraju. Jego dokuczliwość zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości zaludnienia, przepustowości dróg. 

Drugim, równie silnym źródłem hałasu zewnętrznego jest hałas kolejowy. Jest to źródło liniowe o dużej długości, obejmujące szeroki obszar po obu stronach torów. Hałas kolejowy i miejskiej komunikacji szynowej jest szczególnie uciążliwy w dużych aglomeracjach miejskich.

RockWorld imagery, The big picture, cross section, city, urban, street

Hałas powietrzny wewnątrz budynków

W domach szeregowych i budynkach wielorodzinnych mamy do czynienia z przenoszeniem dźwięków między pomieszczeniami w sąsiadujących pomieszczeniach. Panują w nich głównie hałasy bytowe: rozmowy, dźwięki z urządzeń audio czy hałas pochodzenia technicznego (odkurzacz, mikser, pralka). Ostanio pojawił się jednak nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp..

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków.

RockWorld imagery, Modern living, father, child, family, indoor

Hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku

Głównym źródłem tego typu hałasu są: kotłownia, system wentylacyjny i grzewczy oraz windy. Hałas pochodzący z wyposażenia technicznego generowany jest przez urządzenia emitujące hałas w pomieszczeniach technicznych, stamtąd dźwięk przenoszony jest przez instalację lub konstrukcję i przegrody do pozostałych pomieszczeń. Przykładowo instalacja wentylacyjna to przewody transportujące powietrze i hałas z centrali wentylacyjnej do każdego pomieszczenia. System grzewczy może przenosić stuki z pompy i hałas palników metalowymi przewodami i grzejnikami. W skrajnych przypadkach poprzez metalowe kaloryfery panelowe można usłyszeć sąsiadów.

product header, hvac, construction, rockterm

Hałas pogłosowy

Hałas pogłosowy możemy najczęściej spotkać w pomieszczeniach bez adaptacji akustycznej. Można go opisać jako nadmierne i uciążliwe odbicia dźwięku od ścian, sufitu czy podłogi. Fala odbita powraca do ucha z opóźnieniem, powodując w ten sposób zniekształcenie przekazu. Hałas pogłosowy przyczynia się do utraty części przekazywanych informacji i zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos wpływa też na subiektywną ocenę komfortu wnętrza.

People, Humans, Family, Home, Indoor

Szkodliwe efekty ekspozycji na hałas

Hałas oddziałuje przede wszystkim na psychikę ludzką. Pomimo to badania dotyczące wpływu hałasu na zdrowie człowieka nie oceniają niestety zmian emocjonalnych o podłożu psychicznym.

Aspekt psychiczny wpływu hałasu na zdrowie i ogólne postrzeganie spadku komfortu życia, ciągle stoi w cieniu dużej liczby przypadków ubytku słuchu. Na pogorszenie komfortu życia i pracy w pomieszczeniach może wpłynąć nieskuteczna izolacja akustyczna, która "przepuszcza" głośne dźwięki, jeśli są one jednostajne, dokuczliwe i nie mamy na nie wpływu.

Wyniki badań wpływu hałasu na zdrowie

Szkodliwe efekty hałasu na zdrowie

60% osób mających z powodu hałasu kłopoty ze zdrowiem jako główny wpływ tego czynnika przytacza zaburzenia psychofizyczne: niższą zdolność koncentracji, zmęczenie, bóle głowy.

30% osób deklarujących świadomość wpływu hałasu na ich zdrowie przytacza jako główny czynnik szkodliwego oddziaływania zaburzenia z powodu mechanicznego uszkodzenia słuchu. Hałasy, na które jesteśmy narażeni w domu bardziej pogarszają nasze zdrowie psychiczne niż fizyczne. Jest to główny czynnik powodujący frustrację i obniżenie oceny własnej wartości. Nieodpowiednia izolacja akustyczna w domu czy mieszkaniu jest przyczyną złej oceny codziennych warunków życia. Niemożność wpływania na jakość własnego życia, nawet w enklawie spokoju, jaką powinien być dom, którego czujemy się właścicielami, może uczynić z człowieka przysłowiowego niewolnika.

Hałas w domu objawia się w ludziach:
 • poczuciem zagrożenia i bezsilności,
 • brakiem poczucia miejsca, w którym znaleźć można spokój,
 • apatią i niską samooceną,
 • niemocą dokonywania zmian i podejmowania decyzji nawet we własnym domu,
 • agresją wynikającą z frustracji,
 • brakiem swobody korzystania z mieszkania,
 • brakiem inicjatyw w poprawie warunków życia.

W mieszkaniu chcemy swobodnie korzystać z osobistej przestrzeni życiowej - może nam w tym pomóc izolacja akustyczna wełną skalną, która skutecznie uchroni nas przed hałasem.

Właściwości akustyczne wełny mineralnej

Termoizolacyjność i izolacja akustyczna to dwie podstawowe zalety wełny mineralnej. Jednak nie mniej ważna jest jej niepalność. Wełna mineralna jest całkowicie niepalna, nie rozprzestrzenia pożaru, nie kapie. Zatem to kolejny argument z pewnością przekonujący inwestorów do zastosowania właśnie tej izolacji.

Wróćmy jednak do akustyki. Wełna mineralna doskonale pochłania dźwięki, dzięki otwartej, porowatej strukturze. Izoluje hałas oraz tłumi echa i wibracje. Zastosowana jako izolacja dachu, zmniejsza na przykład o połowę słyszalność odgłosów deszczu.

Przykładowo wełna skalna ROCKWOOL, zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną przegród w budynku, zapobiega przedostawaniu się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. Hałas jest dobrze izolowany.

Pochłanianie dźwięku

To najistotniejszy parametr przy wyborze materiału izolacyjnego, który ma za zdanie dobrze wygłuszać pomieszczenia. Współczynnik pochłaniania dźwięku oznacza się symbolem (αw). Im jest wyższy, tym lepiej izolacja pochłania dźwięki. Ma wartości od 0 (oznacza całkowite odbicie dźwięku) do 1 (całkowite pochłanianie). W zależności od wartości tego parametru przyjmuje się odpowiednią klasę:

 • klasa pochłaniania dźwięku A oznacza, że materiał ma współczynnik (αw) od 0,90 do 1,00
 • klasa pochłaniania dźwięku B - współczynnik (αw) wynosi od 0,80 do 0,85
 • klasa pochłaniania dźwięku C oznacza, że materiał ma współczynnik (αw) od 0,60 do 0,75
 • klasa pochłaniania dźwięku D - współczynnik (αw) od 0,30 do 0,55
 • klasa pochłaniania dźwięku E jest najniższa i oznacza, że materiał ma współczynnik (αw) jedynie od 0,15 do 0,25

Jeśli chodzi o wełnę skalną, to wygłusza ona doskonale. Jej współczynnik (αw) wynosi od 0,8 do nawet 1,0 (zależy także od je grubości)!

Noise, Men, Indoor, Wall, Acoustic

Izolacyjność akustyczna

Jest to izolowanie od dźwięków dochodzących z innych pomieszczeń lub z otoczenia (z zewnątrz budynku). Dotyczy nie samego materiału, ale całego systemy stosowanego do zbudowania np. ściany zewnętrznej czy wewnętrznej.

Istotny dla oceny izolacyjności akustycznej przegród, jest wskaźnik Rw – wskaźnik  izolacyjności właściwej przegrody od dźwięków powietrznych. Rw jest wyznaczany w warunkach laboratoryjnych. Jednostką jest decybel (dB).

Przy zastosowaniu izolacji z wełny skalnej izolacyjność akustyczna płyt warstwowych to Rw = 32 ±2 dB. Natomiast przegród wewnętrznych w systemach suchej zabudowy to nawet Rw = 81 dB.

single family house, Passivhaus, EECN, REDArt, ETICS, acoustic essays, nearly zero energy building

Pochłanianie dźwięku

Tam, gdzie izolacja akustyczna jest bardzo ważna, powinno się stosować wełnę mineralną specjalnie przeznaczoną do takich zadań. Na przykład ROCKTON, czyli płyty ze skalnej wełny. Izoluje się nimi: ściany trójwarstwowe, działowe, osłonowe, ściany o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. siding, deski), ściany działowe, drewniane stropy belkowe i podłogi na legarach oraz poddasza użytkowe.

Płytami przeznaczonymi przede wszystkim do izolacji akustycznej ścian działowych są płyty ROCKTON PREMIUM i ROCKTON SUPER z wełny skalnej ROCKWOOL. Są  przeznaczone nie tylko do izolacji akustycznej ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ale i drewnianych stropów belkowych, podłóg na legarach oraz poddaszy użytkowych.

silence, couple, acoustic, rockslab sonic background picture

Co ważne dla architektów i projektantów - ROCKWOOL oferuje zeszyt projektowy dla ścian działowych z rozwiązaniami spełniającymi wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej. Z tabel można odczytać grubość ściany, rodzaj profilu stalowego użytego do konstrukcji ściany działowej oraz grubość sugerowanej izolacji akustycznej z płyt z wełny skalnej ROCKWOOL. Płyty mają szerokość 61 cm, są więc nieznacznie szersze od standardowego rozstawu profili do budowy ścian działowych, który wynosi 60 cm. Dzięki temu płyty dokładnie przylegają do krawędzi izolowanych powierzchni.

Jeżeli ścianki działowe mają mieć jak najlepsza izolacyjność akustyczną, to rozwiązaniem jest przedścianka z płyt z wełny skalnej. Zainstalowana do ściany z betonu komórkowego czy płyt gipsowych-kartonowych poprawi jej izolacyjność akustyczną Rw nawet o 8-9 dB.

Specjalnie na ciche podłogi

Płyty z wełny skalnej STEPROCK SUPER i STEPROCK PLUS firmy ROCKWOOL to produkt do izolacji akustycznej podłóg pływających, czyli zdylatowanych od ścian.

Płyty STEPROCK SUPER i STEPROCK PLUS są trwałe i niepalne, a dzięki specjalnej strukturze znacznie redukują hałas, m.in. dźwięki uderzeniowe (odgłosy tupania, spadania przedmiotów na podłogę itp.).

Wykonując podłogi pływające w pomieszczeniach mieszkalnych można zastosować płyty z wełny skalnej STEPROCK SUPER o grubości do 40 mm oraz dwie warstwy płyt OSB-3, które łączy się wkrętami.

Family moving into new house, move

Wełna skalna – sposób na hałas

Wełna skalna ROCKWOOL to materiał, który pochodzi z naturalnych surowców – jest niezwykle trwała, niepalna i ma doskonałe właściwości wyciszające. Izolacja akustyczna wełną skalną oznacza nie tylko energooszczędność i niskie koszty za ogrzewanie, ale i odpowiednie parametry akustyczne, dzięki którym Twój dom to azyl, gdzie możesz naprawdę poczuć, że żyjesz.

Przeczytaj podobne artykuły