Thorium A+ je računalni program za građevinsku fiziku i energetsko certificiranje