Izolace lehké plovoucí podlahy

Podlahové izolace z kamenné vlny ROCKWOOL se vyznačují vysokou hustotou, mají skvělé mechanické a akustické vlastnosti, snižují přenos kročejového zvuku a tlumí hluk mezi místnostmi. Dokonale fungují jako akustická izolace podlah. Podlaha s kvalitní zvukovou izolací pomáhá vytvořit klidné prostředí pro kvalitnější spánek, lepší soustředěnost při práci nebo učení.

Podlahové kročejové izolace na stropech pomáhají snižovat přenos hluku mezi místnostmi. Pro akustickou izolaci plovoucích podlah doporučujeme pružné podlahové izolace z kamenné minerální vlny - desky STEPROCK HD nebo STEPROCK ND, které snižují přenos kročejového hluku i zvuků šířených vzduchem. Tyto zvukové podlahové desky používáme jako součást lehkých nebo těžkých plovoucích podlah.

Plovoucí podlaha je taková podlaha, která je akusticky oddělena od okolních konstrukcí pružnou zvukovou izolací. Od okolních stěn je oddělena pružným okrajovým páskem STEPROCK nebo RST a je podložena akustickými deskami z kamenné vlny STEPROCK HD nebo STEPROCK ND po celé ploše.

Kročejová izolace STEPROCK HD je používaná jako součást lehkých nebo těžkých plovoucích podlah. U lehkých plovoucích podlah je roznášecí vrstva tvořena z lehkých desek jako např. podlahový sádrokarton, sádrovláknité, dřevotřískové nebo vkláknocementové desky. V případě těžkých plovoucích podlah je roznášecí vrstva tvořena anhydritovou nebo betonovou deskou.

Díky speciální struktuře jsou desky STEPROCK HD velmi odolné a jsou vhodné pro podlahy s užitným zatížením až do 500 kg/m2 (5 kN/m2).


Kročejová izolace STEPROCK HD je součástí systémového řešení lehké akustické plovoucí podlahy AKUFLOOR® určeného pro podlahy s užitným zatížením do 350 kg/m2 (3,5 kN/m2). Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® je certifikovaným systémem společnosti ROCKWOOL, a.s., který byl testován s ohledem na statické a akustické vlastnosti podlahového souvrství.

Skladba lehké plovoucí podlahy - potup při montáži:

 • Osazení okrajového pásku RST nebo STEPROCK
  Na rovný podklad osadíme okrajový pásek STEPROCK podél obvodových stěn místnosti a u jednotlivých dilatačních úseku. Okrajový pásek je položen na celou výšku podlahy.
 • Vyztužení okraje podlahy, které zvyšuje únosnost podlahy po obvodě
  Vyztužení okraje podlahy doporučujeme provést ve dvou vrstvách. Spodní část podkladního okrajového pásku o šírce 100 mm je provedena z dřevovláknité měkké desky po obvodu místnosti.
  Horní vrstva okrajového pásku o šírce 100 mm je provedena z OSB desky. Tlouštka souvrství obou pásků odpovídá tlouštce podlahové izolace STEPROCK HD.
 • Položení kročejové izolace STEPROCK HD v tloušťce 20 – 50 mm
  Podlahové desky STEPROCK HD klademe na vazbu těsně k sobě. Pokládka kročejové izolace musí být provedena pouze v jedné vrstvě izolantu. Během realizace plovoucí podlahy je nutné chránit izolační desky STEPROCK HD položením roznášecích desek (např. OSB) v místech pohybu osob.
 • Pokládka roznášecích vrstev, např. dřevotřískových OSB nebo sádrovláknitých desek
  Na podlahovou izolaci STEPROCK HD klademe dvě vrstvy roznášecích desek, např. velkoformátových desek OSB 3 v tloušťce 15 nebo 18 mm křížem přes sebe. Desky vzájemně šroubujeme, sponkujeme nebo lepíme.*
 • Položení nášlapné vrstvy
  Na roznášecí desky položíme nášlapnou vrstvu, např. vlysy, parkety, PVC, koberec, keramickou dlažbu apod.
 • Odstranění přečnívající části okrajového pásku RST nebo STEPROCK
  Přečnívající část okrajového pásku odřízneme ve výšce nášlapné vrstvy.
  * Pro šroubované nebo sponkované vícevrstvé podlahy doporučujeme mezi jednotlivé vrstvy OSB desek vložit PE fólii nebo jinou podložku, která zamezí vrzání desek. Podrobný montážní postup v prospektu Lehké akustické podlahy AKUFLOOR®.
 1. Nášlapná vrstva (např. parkety, PVC, koberec)
 2. Separační fólie
 3. Roznášecí vrstva - 2× OSB 3 deska
 4. STEPROCK HD, např. tl. 30 mm
 5. STEPROCK okrajový pásek
 6. Okrajový pásek OSB 3 desky š. 100 mm
 7. Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
 8. Stropní konstrukce
System Akufloor, Steprock

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

STEPROCK HD
Izolace lehké a těžké plovoucí podlahy, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace těžké plovoucí podlahy s betonovou vrstvou, Izolace lehké a těžké plovoucí podlahy s anhydritovou vrstvou
Zobrazit produkt
Systém AKUFLOOR®
Izolace lehké a těžké plovoucí podlahy, Izolace pro podlahy a stropy
Zobrazit produkt

Kontaktujte nás