การเกษตรที่มีความแม่นยำ

3 มกราคม 544

เกษตรกรชาวดัตช์ คือผู้นำโลกในการนำเอาไฮโดรโปนิกส์มาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูก

การทำเกษตรที่ใช้น้ำน้อย

เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ำ จึงส่งผลกระทบสำคัญต่อการเกษตร แต่การปลูกพืชสวนสามารถทำได้ โดยการใช้ใยหินภูเขาไฟและเทคโนโลยีการชลประทานที่ทันสมัย จนสามารถทำให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำการเพาะปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้

ในปี ค.. 2050 ความต้องการอาหารของประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และมีข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรของเราเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำ จากการศึกษา ปี ค.. 2016 มีการใช้ใยหินภูเขาไฟในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกพืชในเรือนกระจก และผลที่ได้คือปริมาณการใช้น้ำลดลง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเพาะปลูก

มีการหมุนเวียนในการเพาะปลูกที่เจริญเติบโต 

ด้วยเทคโนโลยีแบบไฮโดรโปนิก ใช้ใยหินภูเขาไฟในการเพาะปลูก และยังสามารถนำน้ำส่วนที่เกินความจำเป็นหมุนกลับมาใช้ได้ใหม่ นั่นหมายถึงมีการใช้น้ำลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังช่วยให้การเพาะปลูกมีความเที่ยงตรงมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจวัดน้ำ และควบคุมปริมาณน้ำและปริมาณปุ๋ยได้อีกด้วย

เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Wageningen แสดงให้เห็นว่าไฮโดรโปนิกเทคโนโลยีสามารถเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศได้โดยที่ใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้สำหรับการปลูกบนดินแบบทั่วไป

ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีการใช้ระบบการปลูกพืชเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนี้ทั่วไป และในอนาคตอาจเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตอาหารได้มากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรลดน้อยลง

1: E. Heuvelink and L.F.M. Marcelis (Wageningen University), Global challenge area: water scarcity (2016)

การชลประทานที่ลดลง
0

ของการลดลงของการใช้น้ำในระบบชลประทาน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชบนดินแบบทั่วไป

เจาะลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ