ปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำที่ลดลง

3 มกราคม 544

การเพาะปลูกในเรือนกระจกแบบไฮโดรโปนิก สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นโดยที่ปริมาณการใช้น้ำลดลง

การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูกการเกษตร

ปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ในโลกเทียบเป็น 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นสำหรับการใช้เพื่อการบริโภค และปัจจุบัน 70 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้สำหรับการเกษตร ขณะที่จำนวนประชากร และการขาดแคลนเพิ่มชึ้น จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน

เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีวิธีการลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับการเกษตร การปลูกมะเขือเทศหนึ่งกิโลกรัมในพื้นที่เพาะปลูกด้านนอกทั่วไปใช้น้ำ 60 ลิตรใน แต่การปลูกในเรือนกระจก สามารถลดการใช้น้ำลงได้ถึง 15 ลิตร และใช้เหลือเพียงแค่ 4 ลิตรต่อกิโลกรัม เมื่อนำเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการปลูกในที่ร่ม และนี่คือการปลูกมะเขือเทศที่ประสบความสำเร็จและน่าประทับใจมาก สำหรับการประหยัดน้ำ

การเพาะปลูกเรือนกระจกแบบไฮโดรโปนิ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยหินของ Grodan ได้รับการออกแบบมาเหมาะสำหรับการเพาะปลูกที่ได้ผลดี1 แนวทางการเพาะปลูกที่ยั่งยืน โดยยึดหลักเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็น ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป และเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร สำหรับการเพาะปลูกในที่ร่ม

เพื่อสร้างการตระหนักในแนวนทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการเพาะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ ในปีค.ศ. 2016 บริษัท Grodan และ Priva ได้ทำการเผยแพร่หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการน้ำในเรือนกระจก2 แนวทางสำหรับการช่วยเกษตรกรในการเพาะปลูก สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอธิบายได้ว่า การจัดการน้ำ และ การเพาะปลูก อย่างรอบคอบรวมถึงการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ในเรือนกระจก สามารถลดการใช้ปุ๋ย ลดค่าใช้จ่าย และ ลดของเสียได้

ในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาทรัพยากรที่จำกัด รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทางเลือกใหม่ของเราถือเป็นการจัด

 

 
ปริมาณน้ำที่สามารถใช้บริโภคได้
0

1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำจืดที่สามารถนำมาบริโภคได้

น้ำสำหรับการเกษตร
0

70 % ของน้ำถูกใช้ในการเพาะปลูก

ความต้องการน้ำ
0

ความต้องการใช้นำสำหรับการปลูกมะเขือเทศในเรือนกระจกแบบไฮโดโปนิกลดลงถึง 15 เท่า

เจาะลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง