อายุการใช้งานยาวนาน

3 มกราคม 544

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือคำตอบสำหรับความมั่นคงที่ยั่งยืน

แนวทางรูปแบบเศรษฐกิจที่สามารถบรรลุผลสำเร็จ คือ การรับมา, การลงมือทำ, การปฏิเสธ การใช้รูปแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนเพื่อลดการผลิตของเสีย และ สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบเศรฐษกิจแบบยั่งยืนได้

รูปแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบต่างๆประมาณ 3 พันล้านตันต่อปีสำหรับการก่อสร้างอาคาร และในขณะเดียวกันอาคารเหล่านี้มีการผลิตขยะประมาณหนึ่งในสามของขยะทั้งหมด และสุดท้ายก็นำเอาขยะไปฝังกลบต่อไป ดังนั้นอาคารเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการออกนโยบายโดยสหภาพยุโรปที่มีการส่งเสริมเศษฐกิจแบบหมุนเวียน

เราสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ

แผนธุรกิจของร็อควูลสอดคล้องกับแนวความคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน เราได้ทำการสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุ นำเศษวัสดุเหลือใช้ของเรามาออกแบบสินค้าเพื่อให้สินค้าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก  หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของใยหินสามารถทำมาจากวัสดุที่ต้องใช้วิธีการฝังกลบ โดยสรุปราวๆหนึ่งในสามของวัตถุดิบที่ทางบริษัทใช้ ประกอบด้วยเศษวัสดุโลหะจากโรงงาน เศษวัสดุจากโรงไฟฟ้า เศษวัสดุจากการบำบัดน้ำเสีย หรือแม้กระทั่งเศษกระเบื้องจากห้องน้ำ อ่างล้างมือและชักโครก

ออกแบบเพื่อการแยกส่วน

แนวคิดสำคัญอีกหนึ่งอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ ออกแบบเพื่อแยกส่วน เพื่อให้สินค้าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ สินค้านั้นจะต้องสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปแยกประเภทวัตถุดิบได้ แล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้ง

ใยหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างยาวนานและง่ายต่อการรื้อ การนำกลับไปใช้และรีไซเคิล ด้วยคุณภาพของใยหินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าของ ROCKWOOL ทำให้บริษัทชองเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน

“เรายังคงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อผลิตสินค้าที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความคิดที่ยั่งยืนทั้งในตัวสินค้า การบริหาร และวิจัยและพัฒนา”

เจาะลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักร