Skupina ROCKWOOL vykázala v roku 2019 významný pokrok pri dosahovaní desiatich vybraných cieľov udržateľného rozvoja OSN, a to ako zvýšením pozitívneho dopadu našich produktov na životné prostredie, tak znížením negatívnych účinkov výroby. Prečítajte si celú správu a pozrite sa, ako spoločnosť ROCKWOOL podporovala ciele udržateľnosti.

Najdôležitejšie z nich sú:

  • Obrovské úspory energie a nákladov, ktoré naše výrobky na zateplenie budov predané v roku 2019 prinesú po celú dobu svojej životnosti - jedná sa o úspory vyššie ako celková energia generovaná solárnymi panelmi na celom svete v roku 2019 a úspory za energie vo výške 77 miliárd EUR.
  • Vďaka akustickým riešením Rockfon predaným v roku 2019 získalo 450 000 študentov lepšie študijné podmienky.
  • V roku 2019 sme zvýšili množstvo spätne vybrané a recyklované minerálnej vlny od zákazníkov o 23% a znížili sme množstvo odpadu z nášho podnikania o 18%.

Viete že?

Energeticky úsporné renovácie budov, ktoré využívajú naše riešenia, sa podieľajú na znižovaní spotreby energie teraz a do budúcna. Správne navrhnuté a izolované budovy majú kľúčový význam pre optimálnu energetickú efektivitu a vyvážené mestá.

RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings