ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

Ref case hospital KSS Sweden Roof insulation Toprock Ctf