Naturlig och aldrig sinande råvara
Diabas är den viktigaste råvaran som används för att producera ROCKWOOL stenull. Det är en naturlig resurs som finns i stora mängder över hela världen. Varje år skapar vulkanisk aktivitet och plattektonik nya reserver av denna sten - cirka 38 000 gånger mer än det som ROCKWOOL Group årligen använder.

Upcycling
I vår produktion återskapas varje dag vulkaniska processer genom att smälta sten till fibrer. Det är en process med höga temperaturer som är perfekt för återvinning.

ROCKWOOL har i årtionden varit innovativt med att återvinna material. Med dagens terminologi kan man säga att vi upcyclar en mängd olika material som är rester från andra branscher vilka kan  bli sekundär råvaror i vår produktion och ersätter jungfruliga resurser.

Vi kallar det industriell symbios, och i de danska fabrikerna har vi använt 40 000-50 000 ton restprodukter från andra industrier varje år. Som exempel kan nämnas glödskal från stålindustrin och använd blästringssand, filterstoft från cementindustrin och aska från fliseldade kraftverk. Global upcycling inom ROCKWOOL Group uppgick 2015 till mer än 800 000 ton.

Dessutom återvinner vi stenullsisolering.

Produktion med fokus på kvalitet och miljö
Vår produktion är har både kvalitetssäkringssystem (ISO 9001) och miljöledningssystemet (ISO 14001). Detta innebär att vi ständigt sätter nya mål för att använda resurserna mer effektivt i vår produktion.

Från fjärrvärme
Vi har under många år utnyttjat överskottsvärme från våra anläggningar till fjärrvärme som levereras till de lokala samhällena i närheten.