ROCKWOOL investerar i ny teknologi för mer hållbar produktion och minskad klimatpåverkan.

Med stöd av Enova, som ägs av norska staten, har ROCKWOOL investerat 450 miljoner norska kronor i en ny elektrisk produktionsteknik vid sin stenullsfabrik i Moss. Genom att byta ut fossila bränslen mot förnyelsebar el minskar CO2-utsläppen från fabriken med 80 %, vilket resulterar i en mer klimatvänlig och hållbar produktion. Den nya tekniken minskar dessutom avfallet från produktionen med upp till 99 % och gör det möjligt för fabriken att hantera och återvinna stenull från byggarbetsplatser i hög grad.

Det är ingenjörer från ROCKWOOL som har utvecklat den nya elektriska smältugnen som installerats i Moss och som skapar möjlighet att driva fabriken med förnyelsebar el. Installationen har krävt kraftiga investeringar i innovation, teknik och kompetensutveckling. Utöver det faktum att ROCKWOOL stenullsprodukter alltid har haft en viktig och positiv påverkan på klimatet har företaget sedan 2016 åtagit sig att se över produktionsanläggningarna globalt. Skiftet vid Moss-fabriken är en viktig del mot att uppnå flera av FN: s globala hållbarhetsmål.

ROCKWOOL Group arbetar redan för att bidra till 10 av de totalt 17 globala hållbarhetsmålen genom att maximera de positiva effekterna av produkterna och minimera de negativa effekterna av produktionen. ROCKWOOL produkter är 100 % återvinningsbara och består huvudsakligen av sten, som är ett råmaterial det finns gott om över hela världen. Dessutom bidrar ROCKWOOL isoleringsprodukter till att minska CO2-utsläppen genom att spara energi i byggnader.

Fabriken i Moss öppnade upp med den nya tekniken i december 2020.

 

Co2 reduktion
0

Avfallsreduktion
0

Nyheter

Frågor & svar

Varför elektrifierar ROCKWOOL fabriken i Moss?
Hur lång tid tar hela projektet?
Hur påverkas grannarna vid fabriken av ombyggnationen?
Hur minskar den nya tekniken avfallet från produktionen och möjliggör återvinning av gammal stenull?
Vad är den nuvarande nivån på koldioxidutsläpp från fabriken i Moss och hur kommer den nya produktionstekniken att påverka detta?
Employee Sweden, Jenny Kvarnlöf

Jenny Kvarnlöf

Communications Manager Sweden,
ROCKWOOL A/B