Thumbnail Fire video
Conlit är ett brandskyddssystem som är gjort gör passivt brandskydd av byggnader och baseras på stenullens goda brandegenskaper och höga smältpunkt.